Koulukuraattori

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka huolehtii oppilaiden psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Tarvittaessa koulukuraattori voi ohjata oppilaan muiden palveluiden piiriin.

Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaiden perheiden, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori tekee yhteisöllistä työtä mm. pitämällä oppitunteja, osallistumalla erilaisiin koulun tapahtumiin sekä osallistumalla oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistyöhön.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu yhteistyötaho. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Koulukuraattorilla on ilmoitusvelvollisuus.

Apua koulunkäyntiin-tiedote

Hyvinvointialueen verkkosivuilla: kuraattori- ja psykologipalvelut koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille

Viitasaaren koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteystietoja hyvinvointialueen verkkosivuilla:

Yleistä tietoa hyvinvointialueen verkkosivuilla:

Hae sivustolta