Wiitaunioni

Kuntapariyhteistyö 2005-2023

Wiitaunioni oli kuntapariyhteistyö Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan välillä, joka aloitettiin 1.1.2005 ja se päättyi 31.12.2023.

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodostui kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Osa henkilöstöstä toimi molemmissa kunnissa. Organisaatiorakenteen ytimessä olivat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet. Perusturvalautakunta toimi Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin yhteislautakuntana. Perusturvan osalta yhteistyö päättyi vuoden 2022 lopussa valtakunnallisen uudistuksen vuoksi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen vastuu siirtyi Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Osa palveluista tuotetaan kuntien yhteistyönä myös laaja-alaisen kuntapariyhteistyön päättymisen jälkeen. Tällaisia ovat muun muassa kirjastopalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopistot.

Työnjaon taustalla olleita asioita

 • Tavoitteena kustannustehokkuus
 • Työnjako perustuu kummankin kunnan vahvuuksiin
 • Taloudellisena pohjana yhteisesti sovittu kustannus- ja laatutaso
 • Kunnilla itsenäinen harkintavalta mitä palveluita asukkaille tarjotaan

Kuntaparin työnjako

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto järjestettiin yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Yhteisten toimintojen koordinoiva ja valmisteleva elin oli kuntaparin työvaliokunta, joka valmisteli esitykset edelleen kuntien hallituksen yhteiskokoukselle. Palvelutuotannon työnjako oli seuraava:

 • Viitasaari: perusturva, tekninen toimi ja ympäristötoimi
 • Pihtipudas: sivistystoimi, maataloushallinto ja hallinnon tukipalvelut

Kuntaparin molemmat kunnat olivat itsenäisiä omine kaupungin- ja kunnanvaltuustoineen ja -hallituksineen.

1.1.2009 on toimintansa aloittanut Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta -alue, jonka kuntalain 77 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä toimi perusturvalautakunta, johon kuului 4 jäsentä Viitasaarelta, 4 jäsentä Pihtiputaalta ja 2 jäsentä Kinnulasta. Perusturvalautakunta järjesti palvelut tilaamalla ne Wiitaunionilta, Kinnulan kunnalta, kuntayhtymiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lautakunta toimiiViitasaaren kaupungin organisaatiossa ja yhteistoiminnan hallinosta vastasi Viitasaaren kaupunki.

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteistyösopimus

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöstä

Wiitaunionin periaatteita

 • Kunnat säilyvät itsenäisinä
 • Keskittyminen kansalaiskunnalle kuuluviin tehtäviin
 • Kuntien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Palvelutuotannon organisoiminen asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi
 • Palvelutuotannon työnjako
 • Päällekkäisyyksien purkaminen
 • Palvelutuotannon tehostaminen
 • Kuntien hyvinvoinnin edistäminen demokraattisesti ja tasapuolisesti
 • Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen

Pihtiputaan kunnanjohtajana toimineen Erkki Nikkilän vuonna 2007 julkaistu pro gradu -tutkielma käsittelee kuntapariyhteistyön vaikutuksia kuntien talouksiin. Työssä on käsitelty myös yleisesti kuntapariyhteistyön taustoja, sen syntymiseen vaikuttaneita tekijöitä sekä alkuvaiheita.

Hae sivustolta