Soveltava liikunta (erityisliikunta)

Soveltava liikunta (erityisliikunta)

Mitä soveltava liikunta on?  

”Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.

Erityisliikunta -käsitteestä on siirrytty käyttämään nykyisin yhä enemmän käsitettä ”soveltava liikunta”, joka on vakiintunut etenkin kansainvälisesti (Adapted Physical Activity). Erityisliikunta -käsite korostaa liikkujaa ja tämän sairaus- tai vammaperusteisia erityistarpeita, minkä voidaan katsoa eristävän yksilöä yhteisöstä. Soveltava liikunta-käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa toimintaa.” (Liikuntatieteellinen seura, http://www.lts.fi/)

Soveltava liikunta Wiitaunionin (Pihtipudas ja Viitasaari) alueella

Soveltavaa liikuntaa (erityisliikuntaa) järjestetään sekä Pihtiputaan että Viitasaaren alueella. Ryhmään ei voi tulla suoraan paikan päälle, vaan ryhmään haluavan on ennen ryhmään tuloa oltava yhteydessä järjestävään tahoon ja ilmoittauduttava haluamaansa ryhmään.

Viitasaaren soveltavaa liikuntaa järjestävät tahot ja yhteystiedot

Wiitaunionin soveltavan liikunnan liikuntaohjelma 2020-2022
Opinnäytetyö. Tiivistelmätaulukko ohjelman sivuille 40-47.

Hae sivustolta