Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa

Lukiossa noudatetaan 6-jaksojärjestelmää. Opetus ja kouluateriat ovat ilmaisia. Lukio maksaa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden pakollisten kurssien oppikirjat. Muut oppikirjat ja koulutarvikkeet oppilas maksaa itse. Koulukuljetuksesta oppilas maksaa lakisääteisen omavastuuosuuden, jonka voi laskuttaa lukiolta. Matka- ja opintotukiasiat hoidetaan koulun kanslian ja Kelan yhteistyönä.

Aikuisten lukiokoulutus järjestetään mahdollisimman yksilöllisesti. Aikuisopiskelija voi suorittaa opintonsa normaalin koulunkäynnin tavoin päiväopiskeluna, osittain itsenäisenä monimuoto-opiskeluna tai kokonaan etäopiskeluna.

Tarkemmat tiedot linjoista ja niihin hakemisesta saa lukion nettisivuilta.

Hae sivustolta