Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa

Lukiossa noudatetaan 6-jaksojärjestelmää: 5 viikon opiskelun jälkeen on aina koeviikko. Koeviikolla on oma työjärjestyksensä, jolloin koeaineiden pohjatunteja lukuun ottamatta muuta opetusta ei järjestetä. Näin voidaan valmistautua tehokkaasti kokeisiin. Opetus ja kouluateriat ovat ilmaisia. Oppikirjat ja koulutarvikkeet oppilas kustantaa itse. Koulukuljetuksesta oppilas maksaa lakisääteisen omavastuuosuuden. Matka- ja opintotukiasiat hoidetaan koulun kanslian ja paikallisen Kelan toimiston yhteistyönä. Aikuisten lukiokoulutus järjestetään mahdollisimman yksilöllisesti räätälöitynä. Aikuisopiskelija voi suorittaa opintonsa normaalin koulunkäynnin tavoin päiväopiskeluna, osittain itsenäisenä monimuoto-opiskeluna tai kokonaan etäopiskeluna.

Tarkat tiedot linjoista ja niihin hakemisesta saa lukion omilta sivuilta.

Musiikkilinja

Viitasaaren lukio tarjoaa erilaisen musiikkilinjavaihtoehdon. Opiskelussa voit keskittyä oman mielenkiintosi ja lähtötasosi mukaan sävellykseen, sanoitukseen tai sovitukseen. Musiikkilinjalla pääset toteuttamaan ideasi painokelpoisiksi nuoteiksi ja jopa äänitteeksi saakka.

Opiskelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä musiikkiopiston kanssa ja tarjoaa opiskelijoille maksuttoman musiikkiopistopaikan.

Pelastus- ja turvallisuuslinja

Linjalla opiskellaan valtakunnallisen koulutusjärjestelmän mukaisia palokunnan peruskursseja ja kursseilla opittuja asioita harjoitellaan monipuolisissa harjoituksissa. Harjoituksien yhteydessä pääset sammutus-, pelastus- ja ensiaputehtäviin. Koulutus on suureksi osaksi käytännön taitojen harjoittelua.

Linjalle ei vaadita aikaisempaa kokemusta palokuntatoiminnasta tms. Hyvä fyysinen kunto on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Tärkeintä on halu auttaa toisia ja halukkuus nostaa omaa fyysistä kuntoa. Koulutus sisältää vuosittaisen kuntotestauksen, minkä yhteydessä opiskelijalle laaditaan yksilöllinen kunto-ohjelma.

Koulutuspaikkoja on yhteensä 10. Jokaiselle oppilaalle hankitaan kurssien suorittamista varten henkilökohtainen täydellinen sammutusvarustus.

Koulutus antaa hyvän valmiuden hakeutua mm. Pelastusopistoon ammattitutkintoihin (pelastaja, pelastusalan päällystötutkinto (AMK), hätäkeskuspäivystäjä) ja ensihoitajan ammattitutkintoihin (lähihoitaja, sairaanhoitaja-AMK, ensihoitaja-AMK).

Linjan toteuttavat yhteistyössä Viitasaaren lukio, Keski-Suomen pelastuslaitos ja Keski-Suomen pelastusalan liitto.

Kieliohjelma

Pitkänä vieraana kielenä (A1-kieli, alkanut pk 3. luokalla) on englanti. Ruotsista (B1-kieli, alkanut pk 7.luokalla) suoritetaan keskipitkä oppimäärä, joka mahdollistaa kuitenkin A-tason yo-kokeen suorittamisen, mikäli oppilas haluaa. Saksan kielestä on mahdollista valita lyhyt (B2-kieli, alkanut 8.luokalla tai B3-oppimäärä, joka aloitetaan lukiossa) oppimäärä.

Vapaa-ajan palvelut lukiolaisille

Viitasaaren kaupunki tarjoaa lukio-opiskelijoilleen monipuoliset vapaa-ajan palvelut. Kesä- ja talviliikuntamahdollisuudet ovat monipuoliset. Tarjolla on  ohjattua sisäliikuntaa tanssista ja joogasta joukkuepeleihin, kuntosali, uimahalli, Hurrikaanihalli palloilulajeihin, urheilukenttä ja Savivuoren ulkoilualue monine mahdollisuuksineen. Kansalaisopisto, musiikkiopisto, teatteri, elokuvat, videopaja sekä erinomainen kirjasto tarjoavat niin tietoa kuin virkistystäkin opiskelijan vapaa-aikaan.

Hae sivustolta