Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Kaupungin tarjouspyyntöjä julkaistaan valtakunnallisessa Hankintailmoitukset.fi-sivustossa. Viitasaaren kaupungin, Pihtiputaan kunnan ja koko Wiitaunionin voit hakea alla olevista linkeistä:

Hakusanalla Viitasaaren kaupunki

Hakusanalla Pihtiputaan kunta

Hakusanalla Wiitaunioni

Viitasaaren kaupunki ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista myös Tarjova-palvelun kautta ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti. Tarjova-kilpailutuspalvelu on julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien (palveluita, tavaroita tai urakoita tarjoavien toimittajien) väliseen hankintaprosessin toteuttamiseen kehitetty tekninen työväline, jonka avulla käyttäjät (hankintayksiköt ja tarjoajat) voivat laatia, julkaista ja jakaa tietoa sekä olla vuorovaikutuksessa keskenään.


Tarjouspyyntö Putaanvirran koulun ruokasalin tarjoilulinjastojen hankinnasta

Wiitaunionin ruoka- ja puhtauspalveluyksikkö pyytää tarjouksia Pihtiputaan Putaanvirran koulun ruokasalin tarjoilulinjastojen hankintaa varten.

Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 29.4.2021 klo 12:00.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.

Tarjouspyynnön tarkemmat tiedot ja liitteet sekä ohje tarjouksen jättämiselle löytyvät osoitteesta:
http://tarjova.fi/kilpailutus?t=880


Viitasaaren kaupungin tekninen toimi pyytää tarjouksia kadunrakentamisesta

Tarjouskilpailu Poratien rakentamisesta on avoin ja ilmoitus tarjouspyynnöstä on julkaistu kaupungin verkkosivuilla sekä hankintailmoitukset.fi verkkopalvelussa. Tarjoukset tulee jättää sähköiseen järjestelmään 5.5.2021 mennessä.

Tarjouspyyntö:

http://tarjova.fi/kilpailutus?t=882


Hae sivustolta