Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö, uuden traktorin hankinta / Yhdyskuntatekniikan toimiala

Tarjouspyyntö

Tarjoukset tulee jättää hankintayksikölle viimeistään 10.5.2024 klo 10.00.
Tarjous tulee toimittaa sähköpostitse: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

 

 

 

Kaupungin tarjouspyyntöjä julkaistaan valtakunnallisessa Hankintailmoitukset.fi-sivustossa ja voit hakea niitä alla olevasta linkistä:

Hakusanalla Viitasaaren kaupunki

Viitasaaren kaupungin oppilaskuljetukset 1.8.2024 – 31.7.2027 sekä mahdollisesti kahdelle optiovuodelle ajalle 1.8.2027 – 31.7.2029
Tarjouspyyntö (PDF). Tarjous tulee jättää Tarjova-palvelussa, jossa mahdolliset kysymykset on jätettävä. Myös liitteet Tarjovassa.

Viitasaaren kaupunki ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista myös Tarjova-palvelun kautta ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti. Tarjova-kilpailutuspalvelu on julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien (palveluita, tavaroita tai urakoita tarjoavien toimittajien) väliseen hankintaprosessin toteuttamiseen kehitetty tekninen työväline, jonka avulla käyttäjät (hankintayksiköt ja tarjoajat) voivat laatia, julkaista ja jakaa tietoa sekä olla vuorovaikutuksessa keskenään.


Hae sivustolta