Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Viitasaaren kaupunki ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista myös Tarjova- palvelun kautta ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti.Tarjovan Kilpailutuspalvelu on julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien (palveluita, tavaroita tai urakoita tarjoavien toimittajien) väliseen hankintaprosessin toteuttamiseen kehitetty tekninen työväline, jonka avulla käyttäjät (hankintayksiköt ja tarjoajat) voivat laatia, julkaista ja jakaa tietoa sekä olla vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkkejä Palvelun toiminnoista ovat: Tarjouspyynnön laadinta, tarjouspyynnön julkaiseminen, tarjouspyyntöön liittyvien kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen, tarjousten jättäminen, tarjousten vastaanotto, tarjousten vertailu, hankintapäätös ja tiedoksiannot.

 

Avoimet tarjouspyynnöt, jotka eivät ole Tarjoava-palvelussa:

 

TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖNVÄLITYSPALVELUISTA

Viitasaaren kaupungin omistamia kiinteistöjä tai huoneistoja tulee vuoden aikana vapautumaan välitettäväksi arviolta 1-3 kpl. Hankinnan kokonaisarvo ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Sopimuskausi on kolmevuotinen + kahden vuoden optio.

Tarjous kiinteistönvälityspalveluista tulee tehdä ja hinnoitella arvonlisäverottomin nettohinnoin ja prosenttina myyntihinnasta. Välittäjä ei voi periä kaupungilta tai ostajalta muita kuluja vaan kaikkien välitystoimeksiantoon liittyvien kulujen on oltava välityspalkkiossa.

Tarjouksessa on annettava selvitys välittäjän kelpoisuudesta ja ammatillisesta osaamisesta. Edellytämme alaan liittyvää ammattitutkintoa, usean vuoden kokemusta alalta ja näyttöä tuloksekkaasta välitystoiminnasta sekä hyvistä myyntitaidoista, toimialueen tuntemusta sekä hyväksyttävää markkinointiohjelmaa.

Tarjouksessa nimetyn vastuullisen kiinteistövälittäjän vaihtaminen kesken sopimuskauden edellyttää perusteltua syytä ja Viitasaaren kaupungin suostumusta. Mikäli nimettyä henkilöä vaihdetaan, uudella henkilöllä on oltava vastaava pätevyys ja kokemus.

Kiinteistövälittäjän pääasiallisena tehtävänä on

  • todennäköisen kauppahinnan arviointi
  • myyntiä varten tarvittavien virallisten asiakirjojen kokoaminen
  • kohteiden myynti-ja markkinointimateriaalin laatiminen kaupungin kiinteistöpäällikön antamien lähtötietojen pohjalta
  • järjestää myyntiesittelyt ja markkinoida kohteita esittämänsä markkinointiohjelman mukaisesti
  • kauppaneuvottelut ja tarjousasiakirjojen laatiminen ja toimittaminen kaupunginhallitukselle

Saatuaan välittäjältä ostotarjouksen kaupunki tekee virallisen myyntipäätöksen. Päätöksen saatua lainvoiman välittäjä laatii kauppakirjan ja huolehtii kaupanteosta.

Tarjouksen valintaperusteena on edullisin hinta tarjouspyynnön edellytysten täyttyessä.

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja kuulua välitysliike-, kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Kirjalliset tarjoukset pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle suljetussa kirjekuoressa viimeistään 10.12.2019 klo 15.00 mennessä os. Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Kuoreen maininta ” Kiinteistönvälitystarjous”. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouksen voi toimittaa kaupunginhallitukselle osoitettuna myös Viitasaaren kaupungin sähköpostiin viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi.

Lisätietoja tarvittaessa kaupunginsihteeri puh. 044 459 7301, tiina.honkanen@viitasaari.fi.

22.11.2019 VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

Hae sivustolta