Lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, sekä erityiseen suojeluun. Nämä lapsen oikeudet on kirjattu lakiin. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Yhteiskunnan tehtävä on tukea vanhempia. Tärkeä tehtävä tässä on neuvolalla, päivähoidolla ja koululla. Laajasti ajateltuna lasten suojelu on koko yhteiskunnan ja kaikkien tehtävä. Lapsilla on oikeus saada erityistä suojelua. Lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut voivat olla perheiden tukena monilla tavoilla. Ehkäisevä lastensuojelu tukee vanhemmuutta ja edistää lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Lisätietoa lastensuojelusta

 

Lastensuojelupalvelut

Yleinen ohjaus, neuvonta, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto

Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Hyödyllisiä linkkejä:
Lastensuojelun info
Lastensuojelun käsikirja
Voikukkia. Vanhemmuus huostaanoton jälkeen
Lastensuojelujärjestö Pesäpuu
Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry
Perhehoitoliitto ry
Sijaisvanhemmuus
Suomen Sijaiskotinuoret SINUT ry
Pelastakaa Lapset ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
SOS-lapsikylä
Monimuotoiset perheet
Osallisuuden aika ry

Huoli lapsesta tai nuoresta

• On tärkeää, ettei lapsen tai nuoren hätä jää huomaamatta!
• Mikäli herää huoli lapsesta tai nuoresta, kuka tahansa voi olla yhteydessä sosiaalipalveluihin.
• Usein lapsen tai nuoren hyvinvoinnista ovat huolissaan lapsen omat vanhemmat. Apua saattaa hakea myös nuori itse
• Lastensuojeluilmoitus tai huolenilmaus voidaan tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä sosiaaliviranomaisten luona henkilökohtaisesti.
• Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista
• Lasten ja perheiden parissa työskentelevät viranomaiset ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he ovat huolissaan lapsen hyvinvoinnista
• Jos huoli lapsesta on herännyt, mutta on epävarma tilanteesta, lastensuojeluviranomaiselta voi kysyä puhelimitse neuvoa kertomatta lapsen henkilöllisyyttä
• Sosiaaliviranomaiset arvioivat ilmoituksen perusteella tilanteen kiireellisyyden
• Yhteydenotot ja ilmoitukset arvioidaan sosiaalihuollossa. Sosiaalityöntekijä on yhteydessä perheeseen ja lapseen ja asioista keskustellaan yhdessä
• Selvitys voi johtaa lapsi –ja perhepalveluiden tai lastensuojelun asiakkuuteen

Kiireellinen apu: Hätänumero tai sosiaali- ja kriisipäivystys

Ohjeet hyvinvointialueen verkkosivuilla

Lapsiperheiden perhetyö

Perhetyö tukee lapsiperheitä arjen haasteissa selviytymisessä. Perhetyö on suunnattu perheille, joissa on 0-18 – vuotiaita lapsia tai nuoria.
Perhetyön tavoite on tukea ja auttaa vanhempia lasten kasvatuksessa ja arkirutiinien luomisessa ja hallinnassa. Perhetyö on koko perheelle suunnattua tukea, ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi silloin, kun
• perheellä on haastava elämäntilanne
• perheen vuorovaikutuksessa on hankaluutta
• vanhempi kokee keinottomuutta tai tarvitsee ohjausta perheen eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa toimimiseen
• vanhemmilla on omia haasteita

Perhetyöhön ohjaudutaan ja hakeudutaan perhekeskuksien ja sosiaalipalvelujen kautta. Perhetyössä on erilaisia muotoja. Perheen tuen tarve määrittää, millainen työskentely tukee perhettä parhaiten. Perheen kanssa laaditaan yhteinen suunnitelma, jossa sovitaan perhetyön sisällöstä, tavoitteista ja perhetyön kestosta. Työskentelyn perustana ovat perheen omat voimavarat ja yksilölliset tuen tarpeet. Työskentely tapahtuu pääasiallisesti perheen kotona, mutta myös kodin ulkopuolella olevassa ympäristössä mikäli se katsotaan olevan tarpeen. Perhetyötä toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa verkostomaisesti ja lähimpiä yhteistyökumppaneita ovat lapsen palvelutarpeen arvioinnin tiimi, lapsiperhetyö, perheneuvola, koulut, päiväkodit, neuvolat, Kela ja sosiaalitoimisto.

Perhetyö on maksutonta.

Lisätietoja saat hyvinvointialueen perhetyön verkkosivuilta.

Eri lomakkeita ja yhteydenottotapoja

Hyvinvointialueen verkkosivuilla

Lastensuojeluilmoitus ja yhteydenotto sosiaalihuoltoon
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
Palvelusetelituottajien jatkuva haku
Perheoikeudelliset palvelu
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
Toimenpiteet, kun on huoli läheisestä

 

Hae sivustolta