Sairaalapalvelut

Viitasaaren sairaala

Hyvinvointialue vastuussa 1.1.2023 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Viitasaaren kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Viitasaaren kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Viitasaaren toimipisteet, puhelinnumerot ja verkkoasiointikanavat kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hyvinvointialueen asiakastiedotteet ja ajankohtaiset uutiset

Hyvinvointialueen verkkosivulla tietoa Viitasaaren sairaalaosastojen toiminnasta sekä yhteystiedot

Toiminta-ajatus

Osastolla jokainen potilas nähdään yksilönä ja hänen henkilökohtaista elämäänsä kunnioitetaan. Kohtelemme potilaita samalla tavalla riippumatta heidän elämäntilanteestaan, uskonnostaan, kansallisuudestaan tai asemastaan yhteiskunnassa. Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen sekä keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Hoitajina meitä sitoo salassapitovelvollisuus. Osastolla toteutetaan yksilövastuista ja kuntouttavaa hoitotyötä. Periaatteena on, että ei tehdä puolesta, vaan annetaan jokaisen tehdä omien voimavarojen mukaan. Tuemme omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Potilaalla on oikeus vaikuttaa ja osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Potilaan ja omaisen tulee saada riittävästi tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja palveluista sekä niiden vaikutuksista. Kannustamme potilaita ja omaisia osallistumaan tähän päätöksentekoon ja kunnioitamme heidän päätöksiään. Osastollamme työskentelee kotiutushoitaja sekä kuntohoitaja sekä tarvittaessa fysioterapeutti.

Läheisten osallistuminen

Vaikka potilas saa osastollamme tarvittavan hoidon ja huolenpidon, ovat suhteet kotiväkeen, sukulaisiin ja ystäviin silti tärkeitä. Sairaala ei koskaan voi olla kenenkään koti, mutta toivomme, että pystymme luomaan potilaista huolehtivan ilmapiirin.

Läheisen osallistuminen potilaan päivittäiseen hoitoon voi tapahtua muun muassa seuraavin tavoin:

 • Voitte avustaa potilasta ruokailussa, jotta siitä tulisi mahdollisimman miellyttävä ja kiireetön tapahtuma.
 • Osastollamme on käytettävissä pyörätuoleja, joilla voitte halutessanne käyttää potilasta ulkona.
 • Vaihtelua päivään toisi esimerkiksi ruokailuhetki osaston päiväsalissa. Potilaiden toivotaan ruokailevan päiväsalissa voinnin niin salliessa.
 • Liikkuminen voinnin mukaan osastoilla, lehtien tai kirjojen lukeminen tai musiikin kuunteleminen tuo tervetullutta vaihtelua potilaan päivään.
 • Potilaan voinnin mukaan on mahdollista käydä kotilomalla, päiväkahvilla tai sopimuksen mukaan pitemmälläkin lomalla. Näistä asioista toivomme keskusteltavan etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Lääkäri on osastokierrolla n. klo 8- 12. Toivomme, että tiedustelut tehtäisiin kierron jälkeen. Tiedotamme voinnista vain yhdelle lähiomaiselle, joka voi toimia yhteyshenkilönä muille omaisille.
 • Vierailuaika osastolla on klo 12- 20

Henkilökohtaiset varusteet
Suositeltavaa olisi ottaa mukaan

 • astmalääkkeet
 • käytössä olevat insuliinit
 • lääkesilmätipat

Muut tarvikkeet

 • hammasharja
 • kampa
 • parranajokone
 • muut henkilökohtaiset tavarat

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevista rahoista ja arvoesineistä, ne pyydämme jättämään kotiin. Sairaalassa käytetään sairaalan vaatteita. Omat vaatteet voi antaa säilytettäväksi, mutta mikäli niitä halutaan käyttää osastolla, ei sairaala vastaa niiden pesusta.

Hae sivustolta