Sairaalapalvelut

Viitasaaren sairaala

Toiminta-ajatus

Osastolla jokainen potilas nähdään yksilönä ja hänen henkilökohtaista elämäänsä kunnioitetaan. Kohtelemme potilaita samalla tavalla riippumatta heidän elämäntilanteestaan, uskonnostaan, kansallisuudestaan tai asemastaan yhteiskunnassa. Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen sekä keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Hoitajina meitä sitoo salassapitovelvollisuus. Osastolla toteutetaan yksilövastuista ja kuntouttavaa hoitotyötä. Periaatteena on, että ei tehdä puolesta, vaan annetaan jokaisen tehdä omien voimavarojen mukaan. Tuemme omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Potilaalla on oikeus vaikuttaa ja osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Potilaan ja omaisen tulee saada riittävästi tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja palveluista sekä niiden vaikutuksista. Kannustamme potilaita ja omaisia osallistumaan tähän päätöksentekoon ja kunnioitamme heidän päätöksiään. Osastollamme työskentelee kotiutushoitaja sekä kuntohoitaja sekä tarvittaessa fysioterapeutti.

Läheisten osallistuminen

Vaikka potilas saa osastollamme tarvittavan hoidon ja huolenpidon, ovat suhteet kotiväkeen, sukulaisiin ja ystäviin silti tärkeitä. Sairaala ei koskaan voi olla kenenkään koti, mutta toivomme, että pystymme luomaan potilaista huolehtivan ilmapiirin.

Läheisen osallistuminen potilaan päivittäiseen hoitoon voi tapahtua muun muassa seuraavin tavoin:

 • Voitte avustaa potilasta ruokailussa, jotta siitä tulisi mahdollisimman miellyttävä ja kiireetön tapahtuma.
 • Osastollamme on käytettävissä pyörätuoleja, joilla voitte halutessanne käyttää potilasta ulkona.
 • Vaihtelua päivään toisi esimerkiksi ruokailuhetki osaston päiväsalissa. Potilaiden toivotaan ruokailevan päiväsalissa voinnin niin salliessa.
 • Liikkuminen voinnin mukaan osastoilla, lehtien tai kirjojen lukeminen tai musiikin kuunteleminen tuo tervetullutta vaihtelua potilaan päivään.
 • Potilaan voinnin mukaan on mahdollista käydä kotilomalla, päiväkahvilla tai sopimuksen mukaan pitemmälläkin lomalla. Näistä asioista toivomme keskusteltavan etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Lääkäri on osastokierrolla n. klo 8- 12. Toivomme, että tiedustelut tehtäisiin kierron jälkeen. Tiedotamme voinnista vain yhdelle lähiomaiselle, joka voi toimia yhteyshenkilönä muille omaisille.
 • Vierailuaika osastolla on klo 12- 20

Henkilökohtaiset varusteet
Suositeltavaa olisi ottaa mukaan

 • astmalääkkeet
 • käytössä olevat insuliinit
 • lääkesilmätipat

Muut tarvikkeet

 • hammasharja
 • kampa
 • parranajokone
 • muut henkilökohtaiset tavarat

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevista rahoista ja arvoesineistä, ne pyydämme jättämään kotiin. Sairaalassa käytetään sairaalan vaatteita. Omat vaatteet voi antaa säilytettäväksi, mutta mikäli niitä halutaan käyttää osastolla, ei sairaala vastaa niiden pesusta.

Yhteystiedot osastolle
Sairaalantie 4
44500Viitasaari

Osastosihteeri 050 315 7291 arkisin klo 7-15
Vastaava sairaanhoitaja 040 182 7859

Potilaita koskevat tiedustelut
Lyhytaikaisosasto (akuutti) 040 715 3514 tai 044 459 7600
Hoivaosasto (hoiva) 044 459 7601

 

Helena Ilomäki

Sairaalapalvelujohtaja

044 459 7614 Soita

Yksikkö

Perusturva

Toimipaikka

Viitasaaren sairaala
Sairaalantie,
44500 Viitasaari

Lisätietoja

Puhelimitse tavoitettavissa työaikana arkisin klo 8-16

Vastuualue; Viitasaaren vuodeosasto, Helmiina, kotipalvelu, palvelukeskus

 

Hae sivustolta