Sairaalapalvelut

Viitasaaren sairaala

Toiminta-ajatus

Potilas nähdään osana perhettään, kulttuuriaan ja yhteisöä, jossa hän on elänyt. Jokainen potilas nähdään yksilönä ja hänen henkilökohtaista elämäänsä kunnioitetaan. Kohtelemme potilaita samalla tavalla riippumatta heidän elämäntilanteestaan, uskonnostaan, kansallisuudestaan tai asemastaan yhteiskunnassa. Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen sekä keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Hoitajina meitä sitoo salassapitovelvollisuus. Erikseen niin haluttaessa potilaalle sovitaan omahoitaja.

Potilaan itsemäärääminen ymmärretään oikeudeksi vaikuttaa ja osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Potilaan ja omaisen tulee saada riittävästi tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja palveluista sekä niiden vaikutuksista. Kannustamme potilaita ja omaisia osallistumaan tähän päätöksentekoon ja kunnioitamme heidän päätöksiään.

Läheisten osallistuminen

Vaikka potilas saa osastollamme tarvittavan hoidon ja huolenpidon, ovat suhteet kotiväkeen, sukulaisiin ja ystäviin silti hyvin tärkeitä. Toivomme, että tulette rohkeasti potilaiden luo, ikäänkuin tulisitte tapaamaan heitä kotiin. Sairaala ei koskaan voi olla koti, mutta toivomme, että yhdessä pystymme luomaan potilaille huolehtivan ja kotoisan ilmapiirin.

Osastolla toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä. Periaatteena on, että ei tehdä puolesta, vaan annetaan jokaisen tehdä omien voimavarojen mukaan. Tuetaan omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Osallistuminen potilaan päivittäiseen hoitoon voi tapahtua muun muassa seuraavin tavoin:

 • Voitte avustaa potilasta ruokailussa, jotta siitä tulisi mahdollisimman miellyttävä ja kiireetön tapahtuma.
 • Osastollamme on käytettävissä pyörätuoleja, joilla voitte halutessanne käyttää potilasta ulkona.
 • Vaihtelua päivään toisi esimerkiksi ruokailuhetki osaston päiväsalissa. Potilaiden toivotaan ruokailevan päiväsalissa voinnin niin salliessa.
 • Liikkuminen voinnin mukaan osastoilla, lehtien tai kirjojen lukeminen tai musiikin kuunteleminen tuo tervetullutta vaihtelua potilaan päivään.
 • Potilaan voinnin mukaan on mahdollista käydä kotilomalla, päiväkahvilla tai sopimuksen mukaan pitemmälläkin lomalla. Näistä asioista toivomme keskusteltavan etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Pihtiputaan sairaalan päiväsalissa on kirjaston sivupiste, lehtiä ja TV. Siellä on myös päiväkahvia tarjolla klo 13.30-14.

Potilaan tai asukkaan voimien hiipuessa peruuttamattomasti, hänelle turvataan hyvän ammattietiikan mukainen hoito kaikilta osin.Omaisena ja ystävänä teillä on tietoa ja tuntemusta potilaan tavoista ja tottumuksista. Olisi hyvä, että kertoisitte niistä meille, jotta voisimme ja osaisimme huomioida nämä potilaalle tärkeät asiat. Mikäli teillä on jotakin mieltänne askarruttavaa, kysyttävää, keskusteltavaa tai ehdotuksia, tulkaa puhumaan niistä henkilökunnalle. Sairaalan henkilökunta on potilaiden asioissa vaitiolovelvollinen. Uskomme, että tekin pidätte omana tietonanne sen, mitä olette vierailun aikana kuulleet ja nähneet toisten potilaiden asioista.

Henkilökohtaiset varusteet

Suositeltavaa olisi ottaa mukaan:

Lääkkeistä

 • astmalääkkeet
 • käytössä olevat insuliinit
 • lääkesilmätipat

Muut tarvikkeet

 • hammasharja
 • kampa
 • parranajokone
 • muut henkilökohtaiset tavarat

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevista rahoista ja arvoesineistä, ne pyydämme jättämään kotiin. Tarvittaessa mahdollinen parturimaksu mukaan. Sairaalassa käytetään yleensä sairaalan vaatteita. Omat vaatteet voi antaa säilytettäväksi, mutta mikäli niitä halutaan käyttää osastolla, ei sairaala vastaa niiden pesusta.

 

Helena Ilomäki

Sairaalapalvelujohtaja

044 459 7614 Soita

Yksikkö

Perusturva

Toimipaikka

Viitasaaren sairaala, Wiitalinna

Yhteystiedot osastolle
Sairaalantie 4
44500Viitasaari

Osastosihteeri 050 315 7291 arkisin klo 7-15
Vastaava sairaanhoitaja 040 182 7859

Potilaita koskevat tiedustelut
Lyhytaikaisosasto (akuutti) 040 715 3514 tai 044 459 7600
Hoivaosasto (hoiva) 044 459 7601

 

Hae sivustolta