Veteraanien palvelut

Veteraanien harkinnanvaraiset etuudet

  • Veteraanin hierontasetelien arvo on 400 € ja veteraanitunnuksen omaava henkilö voi saada yhden setelin vuodessa.
  • Veteraanin lesken hierontasetelin arvo on 350 € ja seteli voidaan myöntää kerran vuodessa.
  • Veteraanille korvataan enintään 2 fysikaalista hoitojaksoa/vuosi, hoitojakson pituus korkeintaan 10 hoitokertaa. Fysikaaliseen hoitoon tarvitaan lääkärin lähete ja asiakas hakee hoidosta ensin korvausta Kelalta. Kunta maksaa veteraanille omavastuuosuuden kokonaan.
  • Hammashoidosta kunta korvaa enintään 134 € veteraani/vuosi. Hammastarkastukset ja ennaltaehkäisevä hammashoito ovat veteraaneille maksuttomia. Mikäli veteraani saa korvausta Kelalta, kunnan maksama korvaus suoritetaan jäljelle jääneestä omavastuuosuudesta. Hammashoidon tarpeen arviointi tapahtuu oman kunnan hammashoitolassa.
  • Em. hoidoista aiheutuvia matkakustannuksia ei korvata, jotta mahdollisimman monelle veteraanille tai veteraanin leskelle voidaan myöntää em. etuuksia.
  • Veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä ei peritä terveyskeskusmaksua.
  • Uimahalli Simmarin palvelut ovat maksuttomia kaikille Wiitaunionin alueella asuville veteraanitunnuksen omaaville henkilöille.
  • Hierontaseteleitä saa Viitasaarella hyvinvointikoordinaattorilta. Hakemukset käsitellään ja niistä päätetään veteraaniasiain neuvottelukunnassa.
  • Em. etuuksista muodostuneet laskut toimitetaan hyvinvointikoordinaattorille.
  • Veteraanien kuntoutushakemukset, jotka maksetaan valtion myöntämistä määrärahoista, käsitellään kuntoutustyöryhmässä.

Veteraanien hammashoito

Oman kunnan terveyskeskuksen hammashoitolassa tehdään ajanvarauksella suun terveydentilan tarkastus, mahdollisten proteesien kuntotarkastus ja hoidon tarpeen arviointi. Tarkastuksen tekee suuhygienisti tai hammaslääkäri.

Veteraanin suun tarkastus ja ennaltaehkäisevä hoito puhdistuksineen ovat terveyskeskuksessa maksuttomia. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella suunnitellaan jatkohoito. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pyritään hoitamaan nopeasti, kiireettömäksi arvioitu hoito tapahtuu terveyskeskuksessa jonon kautta.

Kunnan / kaupungin hammashoidon veteraanikorvauksen saaminen edellyttää hoidon tarpeen arviointia oman kunnan hammashoitolassa. Tämän jälkeen voi halutessaan hakeutua myös yksityishammaslääkärille tai erikoishammasteknikolle ja saada 134 euroon asti kunnalta tukea Kela-korvauksen ylittäviin kustannuksiin. Kela korvaa huomattavan osan veteraanien irtoproteesihoidoista, mutta tämä edellyttää hammaslääkärin lähetettä ja suun terveydentilan etukäteisarviointia.

Tavoitteena on kivuton, terve suu ja toimiva purenta.

Hae sivustolta