Tuulivoima

Tuulivoima Viitasaarella

Tälle sivulle kootaan tuulivoimaa koskevia tiedotteita ja muuta materiaalia syksystä 2023 alkaen. Koostesivu toteutetaan, jotta vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla sekä muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua aineistoihin ja seurata päätöksentekoa.

Karhukorpi

Sijainti: Viitakangas
Noin 12 kilometriä Viitasaaren keskustajaamasta pohjoiseen Nelostien varressa.

Lähtötietoaineisto: Esittely kaupunginhallitukselle (PDF)

Eolus Finland Oy:n Karhukorpi-hankesivu

 

Yhteyshenkilöt

Eolus Finland Oy
Pentti Savolainen
pentti.savolainen@eolusvind.com
040 537 6111

Kaupunki
Kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen
Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja Jukka Tuohimaa
Kaavoitusasiat Riina Pietarila

Hankkeen vaihe tällä hetkellä

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja sen kuulutus ovat nähtävillä 15.4.2024-15.5.2024 ELY-keskuksen verkkosivulla ja ympäristöhallinnon verkkosivulla. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvä kuulemistilaisuus järjestetään tiistaina 16.4.2024 klo 17.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa, tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkki etäyhteyteen ympäristöhallinnon hankesivulla.
  tiedote
 • Kaavoitusehdotus hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2023.
  tiedote / pöytäkirja / kuulutus

  • Päätöksestä jätetyt oikaisuvaatimukset hylätty kaupunginhallituksessa 15.1.2024.
   tiedoteennakkotiedote

   • Kaupunginhallituksen päätöksestä tehty valitus hallinto-oikeuteen, kaupunginhallitus antoi lausuntonsa kokouksessa 18.3.2024.
    tiedote / asia esityslistalla

    • Hallinto-oikeudelta välipäätös 2.4.2024, jossa ei kielletä kaavoituksen aloittamisen (20.11.2023 tehty päätös) täytäntöönpanoa.
    • Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.4.2024 täydennetyn kaavoituksen käynnistämissopimuksen
     tiedote

Aiemmat vaiheet

 

Ohjeet ennakkoesittelyn ja hankesuunnittelun osalta

Viitasaaren kaupunginhallitus on hyväksynyt (24.10.2022 / §208) ohjeet tuulivoimahankkeiden ennakkoesittelyille tuulivoimakaavoituksen käynnistämisen mahdollisuuksien arvioimiseksi.

Ohjeita tuulivoimapuistojen hankekehittäjille ennakkoesittelyn ja hankesuunnittelun osalta (PDF)

Viitasaaren kaupungin ohjeet varmistavat, että kaikilla toimijoilla on käytettävissä yhdenmukaiset tiedot hankesuunnittelun aikana ja toimintatapa on ennakkoon määritelty. Hankekehittely ei edellytä kunnan tai muun viranomaisen lupaa. Hanketoimijat tutkivat oma-aloitteisesti potentiaalisia tuulivoima-alueita eripuolella Suomea ja laativat maanvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa pääsääntöisesti ennen kuin kaavoitusaloitetta on jätetty kunnille käsittelyyn.

Tuulivoimapuistohanke tuodaan yleensä kuntiin esiteltäväksi viimeistään siinä vaiheessa, kun perustietojen pohjalta hankealue on hanketoimijan tulkin nan mukaisesti soveltuva tuulivoimatuotantoon, alueelta on saatu sovituksi maanvuokrasopimuksia ja yleiskaavoitus olisi tarpeen käynnistää kunnan päätöksellä.

Tiedotteet

Hae sivustolta