Tuulivoima

Tuulivoima Viitasaarella

Tälle sivulle kootaan tuulivoimaa koskevia tiedotteita ja muuta materiaalia syksystä 2023 alkaen. Koostesivu toteutetaan, jotta vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla sekä muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua aineistoihin ja seurata päätöksentekoa.

Karhukorpi

Sijainti: Viitakangas
Noin 12 kilometriä Viitasaaren keskustajaamasta pohjoiseen Nelostien varressa.

Lähtötietoaineisto: Esittely kaupunginhallitukselle (PDF)

Yhteyshenkilöt

Eolus Finland Oy
Pentti Savolainen
pentti.savolainen@eolusvind.com
040 537 6111

Kaupunki
Kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen
Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen
Kaavoittaja Kaisa Honkakallio

Hankkeen vaihe tällä hetkellä
Kaavoitusehdotus hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2023
tiedote / pöytäkirja

Aiemmat vaiheet
Kaavoitusehdotus käsitellää kaupunginhallituksessa 20.11.2023
tiedote / asia esityslistalla

 

Ohjeet ennakkoesittelyn ja hankesuunnittelun osalta

Viitasaaren kaupunginhallitus on hyväksynyt (24.10.2022 / §208) ohjeet tuulivoimahankkeiden ennakkoesittelyille tuulivoimakaavoituksen käynnistämisen mahdollisuuksien arvioimiseksi.

Ohjeita tuulivoimapuistojen hankekehittäjille ennakkoesittelyn ja hankesuunnittelun osalta (PDF)

Viitasaaren kaupungin ohjeet varmistavat, että kaikilla toimijoilla on käytettävissä yhdenmukaiset tiedot hankesuunnittelun aikana ja toimintatapa on ennakkoon määritelty. Hankekehittely ei edellytä kunnan tai muun viranomaisen lupaa. Hanketoimijat tutkivat oma-aloitteisesti potentiaalisia tuulivoima-alueita eripuolella Suomea ja laativat maanvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa pääsääntöisesti ennen kuin kaavoitusaloitetta on jätetty kunnille käsittelyyn.

Tuulivoimapuistohanke tuodaan yleensä kuntiin esiteltäväksi viimeistään siinä vaiheessa, kun perustietojen pohjalta hankealue on hanketoimijan tulkin nan mukaisesti soveltuva tuulivoimatuotantoon, alueelta on saatu sovituksi maanvuokrasopimuksia ja yleiskaavoitus olisi tarpeen käynnistää kunnan päätöksellä.

Tiedotteet

Hae sivustolta