Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia niin kunnallisvaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa.

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviä ovat vaaleista tiedottaminen, ennakkoäänestyksen, laitos- ja kotiäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen valmistelut, kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen sekä alustavasta ääntenlaskennasta tiedottaminen.

Keskusvaalilautakunnan esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voit tutustua internetissä.

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Varsinainen jäsenVarajäsenten järjestys
Sami Wiik, pj.
puh. 040 536 7758
sami.wiik@viitasaari.fi
1. Risto Joutsiniemi
Mailis Svahn, vpj.
puh. 050 303 9293
mailis.svahn@viitasaari.fi
2. Jani Paanila
jani.paanila@viitasaari.fi
Jari Hämäläinen
puh. 040 845 6168
jari.hamalainen@viitasaari.fi
3. Leila Haiko
puh. 040 587 8268
leila.haiko@viitasaari.fi
Hannu Leino
puh. 040 486 7240
4. Mauno Niskanen
puh. 040 567 4358
mauno.niskanen@viitasaari.fi
Sari Raitio5. Henna Luukkanen

Hae sivustolta