Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat asemakaavat:

Haukirinteen asemakaava

Nähtävillä olevat yleiskaavat:

Ilmolahden ampumarata-alueen osayleiskaava/ 2. ehdotusvaihe:

Hae sivustolta