Koljatti

Koljatti

Koljatin kallioalue on luonnonsuojelualue, joka tunnetaan erityisesti näyttävästä, pystysuorasta kalliojyrkänteestä.

Koljatti (Google Maps) sijaitsee noin 13 kilometrin etäisyydellä Viitasaaren keskustasta, Nelostien länsipuolella. Hännilänsalmen sillan eteläpuolella olevasta risteyksestä on noin  seitsemän kilometrin matka länteen asvalttipintaista Sinistä tietä. Siniseltä tieltä on opastus pysäköintialueelle ja luontoreitin lähtöpaikalle. Tämä kahden noin kahden kilometrin mittainen osuus on hiekkatietä, joka voi talvisin ja kelirikkoaikaan olla vaikeakulkuinen. Talvisin tietä aurataan tarpeen vaatiessa erityisesti viikonloppukäyttöä ajatellen.

Hienoja maisemia tarjoavalla 16,5 hehtaarin alueella on monipuolinen kasvisto kallioiden, rehevien puronvarsien ja korpien lajistoa. Karttaan vihreällä rajalla merkityllä suojelualueella on rauhoitusmääräyksiä. Koljatin luontoreittiin liittyviä rakenteita ja opasteita on kunnostettu ja uudistettu vuosina 2019-2020.

Merkitty polku kulkee myötäillen Kalliojärven rantaa ja on kartassa oranssilla kuvattu reitti. Maastossa polulla opastavat vihreätaustaiset suuntakyltit. Suojelualueen luontoa esittelevä polku on suurimmalta osalta helppokulkuinen ja kosteimmissa paikoissa on pitkospuut. Reitin pituus on noin 600 metriä suuntaansa. Polku jatkuu nuotiopaikalta eteenpäin, mutta reitti on vaikeakulkuinen eikä sitä ylläpidetä millään tavalla.

Laavulle ja nuotiopaikalle pääsee kulkemalla merkittyä polkua. Pystysuoran kalliojyrkänteen juurella on mukava nauttia eväistä ja nuotiosta, polttopuukatos on laavun luona. Tulenteko on ehdottomasti kielletty muualla kuin nuotiopaikalla. Huomioithan myös ruohikko- ja maastopalovaroitukset ennen nuotion sytyttämistä. Alueella ei ole jätehuoltoa, joten ota roskat mukaasi. Puucee on pysäköintialueen yhteydessä polun alkupäässä.

Liikkuminen muuallakin luonnonsuojelualueella on sallittu, mutta pysytteleminen merkityllä reitillä säästää luontoa kulumiselta. Pystyjyrkänteiden ja liukkaiden kallioiden takia Koljatin alueella kulkiessa on liikuttava varoen. Koirat ja muut lemmikit on pidettävä kytkettyinä.

Historiaa ihmisen toiminnasta liittyy myös Koljatin alueeseen. Ennen luonnonsuojelualueen perustamista Kallliojärven rannalla on asunut erakko, jonka vanhalla asuinpaikalla on opastetaulu. Suojelualueen läheisyydessä on vanha louhos sekä sotavankileirin jäännöksiä. Kalliovaltaisen luonnon yksi mielenkiintoisista kohteista on lohkareluolasto alueen eteläpuolella.

Viitasaaren kaupungin omistama luonnonsuojelualue kuuluu Hakomäen tilaan. Luontokohteesta voit antaa palautetta tai ideoita Viitasaaren kaupungille, joka ylläpitää alueen rakenteita. Palautetta voit antaa verkkosivujen lomakkeella ja sähköpostitse liikuntapaikat@viitasaari.fi

Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset

Rauhoitusmääräyksien mukaan alueella on kielletty
• tulenteko, roskaaminen, telttailu ja muu leirielämä
• liikkuminen moottoriajoneuvolla muualla kuin alueen poikki kulkevalla tiellä
• koirien irtipäästäminen
• metsänhakkuu ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen marjoja ja syötäviä sieniä lukuunottamatta
• selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistä varten
• suunnistus- ym. maastokilpailut ja harjoitukset
• rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen
• ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja ainesten ottaminen
• samoin muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

Luonnonsuojelualue on perustettu Keski-Suomen lääninhallituksen päätöksellä 12.12.1989.

Hae sivustolta