Päiväkodit ja perhepäivähoito

Päiväkoti Marjametsä

60 -paikkainen päiväkoti Marjametsä sijaitsee koulukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Marjametsässä toimii kolme päiväkotiryhmää:
– 0-3 -v./Pupunpesä
– 5 -v./Nallenpesä
– 3-4 -v./vuorohoito/Oravanpesä

Yhteystiedot:

Pupunpesä puh. 040 7144 480
Oravanpesä puh. 050 3157 267
Nallenpesä puh. 050 3157 266

Tilat ja ympäristö

Marjametsä on vuoden 2017 lopulla valmistunut hirsinen päiväkoti.

Päiväkodin piha-alue koostuu monipuolista liikuntaa mahdollistavasta leikki- ja liikuntavälinealueesta ja luonnontilaisesta metsiköstä. Lähellä on myös liikennepuisto ja Savivuoren monipuoliset ulkoilumaastot. Myös uimahalli, kirjasto ja Areena sijoittuvat naapurustoon.

Henkilökunta

Päiväkodin hallinnosta vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Marjametsän henkilökunta koostuu varhaiskasvatuksen opettajista (yksi vastaava), varhaiskasvatuksen erityisopettajasta, varhaiskasvatuksen lastenhoitajista, ryhmäavustajista sekä hoitoapulaisesta.

Miekkarinteen päivähoitokeskus

Päivähoitokeskus sijaitsee Miekkarinteen asuntoalueella n. 2 km:n päässä kaupungin keskustasta. Päivähoitokeskuksessa toimii  2 päiväkotiryhmää:

– Päiväkoti Sinilintu, 21-paikkainen
– pienryhmä Peipposet, 8-paikkainen

Yhteystiedot:

Päiväkoti Sinilintu puh. 044 4597 428
Pienryhmä Peipposet puh. 044 7091 844

Tilat ja ympäristö

Miekkarinteen päivähoitokeskus on valmistunut v. 1983 ja peruskorjattu v. 2012. Piha-alueella on pieni metsä ja hyvät ulkoilu- ja leikkipaikat. Lähistöllä on lisäksi Myllärinpuiston uimaranta ja kota sekä Isoahon urheilukenttä.

Henkilökunta

Päiväkodin hallinnosta vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Miekkarinteen henkilökunta koostuu varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajista (yksi vastaava), varhaiskasvatuksen erityisopettajasta, varhaiskasvatuksen lastenhoitajista, ryhmäavustajista sekä hoitoapulaisesta.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on lasten hoitoa hoitajan omassa kodissa tai muissa kodinomaisissa olosuhteissa. Se on pienessä lapsiryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito on joustava hoitomuoto, jolla pystytään vastaamaan perheitten erilaisiin hoitotarpeisiin. Hoitopaikkaa järjestettäessä otetaan huomioon lasten mahdolliset erityistarpeet.

Perhepäivähoidossa lapsi saa perushoidon ja kasvatuksen lisäksi mahdollisuuden osallistua toisten lasten kanssa taitoja ja itsetuntoa kehittävään toimintaan ja leikkiin turvallisen aikuisen ohjauksessa.

Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Tavallisimmin perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kodissa. Hoitajalla voi olla yhtä aikaa hoidossa enintään neljä alle esikouluikäistä lasta. Viitasaarella hoitajan kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa on keskustan alueella ja kyläkunnalla.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoidossa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa yhdessä 8 – 12 lasta.

Viitasaaren ryhmäperhepäiväkodit ovat Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa pienryhmä Peipposet p. 044-709 1844, Kymönkosken kylällä toimiva Tenavatasku, Hanhiniementie 15, 44640 Kymönkoski, p. 050 3108 025 sekä keskustan alueella Tuulentuvan ryhmäperhepäivähoito, Työväentalontie 2, p. 040 5729 172 ja Kulmalan ryhmäperhepäivähoito, Haapaniementie 16, p. 040 6241 465.

Kolmiperhepäivähoito ja lasten kotona tapahtuva hoito

Joissakin tilanteissa päivähoito voidaan järjestää ns. kolmiperhepäivähoitona, jossa useamman perheen lapset, vähintään neljä lasta, yhdistetään ryhmäksi. Hoito tapahtuu sopimuksen mukaan yhden tai useamman hoidossa oleva lapsen omassa kodissa.

Jos samasta perheestä vähintään 3-4 alle kouluikäistä lasta tarvitsee päivähoitoa ja palvelu ei muuten ole järjestettävissä, voidaan päivähoito järjestää lasten omassa kodissa.

Erityisopetus varhaiskasvatuksessa

Wiitaunioni järjestää erityisopetusta sitä tarvitseville alle kouluikäisille lapsille. Varhaista tukea ja erityisopetusta tarjotaan tarpeen mukaan kaikille varhaiskasvatuksessa oleville. Palvelu sisältyy varhaiskasvatusmaksuun.

Toimintaan kuuluu erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ohjaaminen, toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta ja henkilökunnan ohjaaminen ja koulutus. Lasten vanhempien ja kuntouttajien kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen kanssa.

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Minna Herttua-Mattinen
044 4597 315

 

Hae sivustolta