Palkkatukityö

Palkkatukityöllistäminen

Kaupunki työllistää ensisijaisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä ja nuoria viitasaarelaisia.

Yksikkö vastaa kaupungin eri yksiköiden palkkatukityöllistämisestä; etsii asiakkaista sopivat työntekijät avoinna oleviin työpaikkoihin, osallistuu työnhakuhaastatteluihin yhdessä työyksikön esimiehen kanssa, hakee te-toimiston palkkatuen, tekee työsopimukset, huolehtii terveystarkastuksen ajanvarauksesta, tekee työntekijälle työsuhteen päättyessä palvelustodistuksen.

Kaupunki tarjoaa palkkatukityömahdollisuuksia mm. seuraavissa työtehtävissä:

  • hoitoapulainen
  • järjestelyapulainen
  • osastoavustaja
  • liikuntapaikkojen hoitaja
  • työpajantyöntekijä
  • toimistotyöntekijä
  • ravitsemistyöntekijä.
  • ympäristöhoidontyöntekijä
  • puistotyöntekijä

Työllisyysyksikön tehtäviin kuuluu myös työpaikkojen etsiminen alueen yrityksistä ja tarjota yrittäjille työsuhteen alkuun uusi tapa työllistää työntekijä: Työnhakijoilla on mahdollisuus ammattitaidon lisäämiseen, työkokemuksen hankkimiseen ja osaamisen näyttämiseen yrityksissä tai muun työnantajan esim. yhdistyksen työtehtävissä.

 

Työntekijän siirto toisen työnjärjestäjän palvelukseen

Voimme työllistää palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä viitasaarelaisiin yrityksiin myös  työntekijän siirron kautta.

Madaltaa yrityksen kynnystä palkkatukioikeuden omaavan henkilön palkkaamiseen ( työllistämissuunitelma ). Tarjoaa yritykselle turvallisen tavan tutustua palkkatukityöllistämiseen sekä työntekijälle mahdollisuuden oman osaamisen näyttämiselle yrityksessä.

Yrittäjä ota yhteyttä mikäli työntekijän siirto kiinnostaa sinua.

 


Mervi Paananen

työllisyyspäällikkö

044 459 7578 Soita

Yksikkö

Viitasaaren Työllisyysyksikkö

Kristiina Kauppinen

työpajaohjaaja

040 630 5376 Soita

Yksikkö

Viitasaaren Työllisyysyksikkö

Hae sivustolta