Arkistot: Kuulutukset

Kuulutus

Lupahakemuksia koskeva päätös, Viitasaari

Lue lisää
Kuulutus

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §), Viitasaari

Lue lisää
Kuulutus

Varhaiskasvatus ilmoittaa haettavaksi 3.5.2020 mennessä 1.8.2020 vapautuvat lasten varhaiskasvatuspaikat, Viitasaari

Lue lisää
Kuulutus

Kokouskutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen 6.4.2020 klo 17.00, Viitasaari

Lue lisää
Kuulutus

Katupiirustukset, Kölkynvuorentie välille Poratie – Saikaantie

Lue lisää
Kuulutus

Toripaikat

Lue lisää
Kuulutus

Valtuusto on hyväksynyt Kölkyn alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Viitasaaren Lumikot moottorikerho ry, Muikunlahti 931-410-1-133, Viitasaari

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Kivijärven Maanrakennus Oy, Vähäseppola 265-403-41-3, Kivijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Lupahakemuspäätökset, Viitasaari

Lue lisää

Hae sivustolta