Työkokeilu

Työkokeilu 

Työkokeilun avulla voi pitkään työttömänä ollut henkilö saada työelämän kokemusta, tavoitteena on pääsy työmarkkinoille. Työkokeilussa voi näyttää työnantajalle omaa osaamistaan ja motivaatiotaan työn tekoon. Kokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille tai koulutukseen.

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Jos kokeiltavissa tehtävissä tehdään tyypillisesti vuoro- tai viikonlopputyötä, voi työaika ajoittua myös näiden aikoihin.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai suunnittelet jostain syystä alan tai ammatin vaihtoa. Tällöin tavoitteena on selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti sinua.
  • Kokeilun avulla voidaan selvittää, olisiko yrittäjyys sinulle sopiva uravaihtoehto.
  • Jos olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, työkokeilun tavoitteena on selvittää, minkälaista tukea tarvitset päästäksesi takaisin työhön.Työkokeiluun pääsy edellyttää, että olet työnhakijana TE-toimistossa, ja että sinulle on tehty työllistymissuunnitelma, jossa kokeiluun osallistumisesta on sovittu.

 

Hae sivustolta