Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta toimikaudella 2021-2025

Kuntalain 121 §:n 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen  sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja tilivelvollisten vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan talouden tilaa sekä sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja voi myös antaa tilintarkastajalle ohjeita kuntalain edellyttämällä tavalla ja pyytää häneltä selvityksiä. Jos tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, lautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kaupunginhallituksen lausunnon.

Tarkastuslautakunnan esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voit tutustua internetissä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Eija Körkkö-Närhi, pj.
puh. 044 507 0855
eija.korkko-narhi@viitasaari.fi
Eija Niskanen
puh. 040 718 4591
eija.i.niskanen@viitasaari.fi
Tiina Minkkinen, vpj.
puh. 044 440 1071
tiina.minkkinen@viitasaari.fi
Pauli Salonen
puh. 050 410 9250
pauli.salonen@viitasaari.fi
Joni Kinnunen
joni.kinnunen@viitasaari.fi
Alpo Tuikkanen
puh. 050 321 4602
Arvo PietiläinenMarika Kellokangas
Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@viitasaari.fi
Tapio Vääräsmäki
puh. 040 963 4011
tapio.vaarasmaki@viitasaari.fi
Rauno Glad
puh. 0500 127 177
rauno.glad@viitasaari.fi
Riitta Kemppainen
puh. 040 124 6220 (työ)
riitta.kemppainen@viitasaari.fi
Kristiina Ranta
puh. 040 512 0648
kristiina.ranta@viitasaari.fi
Arto Kuntsi

Hae sivustolta