Viitasaaren perhekeskus

Viitasaaren perhekeskus

Viitasaaren perhekeskuksella on Perhetupa-kohtaamispaikka keskustassa, osoitteessa Kennääntie 4, Viitasaari (Google Maps)

Ajankohtaista tietoa perhekeskuksen toiminnasta sosiaalisessa mediassa: Facebook ja Instagram

Perhekeskustyöntekijän tavoitat puhelimitse p. 040 6610198 tai sähköpostilla marika.huhtanen@hyvaks.fi

Perhetuvalla Kriisikeskus Mobilen kriisityöntekijä kerran kuussa perjantaisin tammi-kesäkuussa 2023. Yhteystiedot, ajanvarausohjeet ja aikataulut omalla sivullaan.

Perhekeskus on lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettu palvelujen kokonaisuus, joka sisältää koko perheen hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä tukevat sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut lähipalveluina.

Perhekeskus yhteen sovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa eli luo monitoimijaista kulttuuria. Perhekeskuksessa toteutetaan aidon kohtaamisen kautta asiakas- ja perhelähtöistä palvelua. Perhekeskus on verkostomainen, monialainen palvelukokonaisuus, mutta myös palveluiden toimitila sekä perheiden ja lasten kohtaamispaikka.

Perhekeskus verkostoi lapsiperheiden palvelut

Perhekeskukseen kuuluvat mm.:
• neuvolat
• perheneuvola
• kotipalvelu
• oppilashuolto
• varhaiskasvatus
• lapsiperheiden perhetyö
• fysioterapeutin palvelut
• päihde-ja mielenterveyspalvelut
• lapsiperheiden sosiaalityö
• lastensuojelun tukea
• avointen kohtaamispaikkojen toiminta

Seurakunnat sekä eri järjestötoimijat tekevät perhekeskuksessa yhteistyötä ja ovat perhekeskuksen kautta helposti perheiden tavoitettavissa. Lisäksi muita palveluita löydät hajautetusti eri yksiköistä.

Lähtökohtana on, että jokainen lapsi ja perhe saavat tarvitsemansa tuen ja avun varhaisessa vaiheessa ja oikeaan aikaan.

Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista sekä yhdessä toimimalla edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella.

Mitä tukea tai palveluja perhekeskuksesta saa?

Perhekeskuksen palveluissa ja toiminnoissa edistetään lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia sekä tarvittaessa tuetaan varhain esimerkiksi Lapset puheeksi –toiminnalla tai positiivisen pedagogiikan keinoin. Apua saa, kun perheessä on huolta lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta sekä oireilusta. Tukea saa myös jos on sairas, väsynyt tai huolta vanhemmuudesta, taloudesta tai päihdeongelmasta.

Miten perhekeskus toimii?

Sovitamme yhteen perheiden tarvitsemia palveluja niin, että perhe saa kokonaisvaltaista ja tarpeenmukaista tukea huoliinsa. Verkostomainen toimintapa tarkoittaa sitä, että saa apua tai tukea sieltä, missä asiat tulevat puheeksi. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä perheen kanssa. Perheen oma kokemus on pohjana sopivan tuen saannille. Tarvittaessa sovimme toimijoiden verkoston kokoamisesta, jotta saadaan riittävä tuki ja ymmärrys huolen hälventämiseksi. Palvelut voivat sovittaessa jalkautua kotiin, varhaiskasvatuksen yksikköön, kouluun tai tulevaisuudessa kohtaamispaikkaan. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuihin yhteistoimintarakenteeseen, käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Perhekeskus tarjoaa myös sähköisiä palveluja.

Hae sivustolta