Vieraskasvit

Haitalliseksi säädetyn vieraslajin kasvattaminen on kiellettyä. Omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi omalta alueeltaan, myös siis naapurikiinteistöltä tai muualta ympäristöstä levinnyt esiintymä. Kaikkiin yksityisen henkilön toimenpiteisiin toisen omistamalla alueella, kun kyse ei ole jokamiehenoikeudesta, tarvitaan kuitenkin alueen omistajan tai haltijan suostumus.

Vieraskasvijätteen voi hävittää pieninä erinä kotitalouden sekajätteen joukossa, suuremmat määrät otetaan vastaan jätekeskuksessa. Vieraskasvijäte tulee pakata ennen jäteastiaan laittamista jätesäkkiin ja sulkea säkki tiivisti. Vieraskasvijätettä ei saa kompostoida eikä laittaa muun bio- tai puutarhajätteen sekaan. Lisätietoja Sammakkokankaan sivuilta.

Tarkempia tietoja vieraslajeista, niiden tunnistamisesta ja hävittämisestä löydät Vieraslajit.fi-sivustolta. Sivuston kautta pääset myös ilmoittamaan havaitsemasi vieraslaji esiintymät valtakunnalliseen tietokantaan.

Vieraslajien torjuntaa valvoo alueellinen ELY-keskus, jolla on toimivalta antaa tarvittaessa määräyksiä vieraslajien hävittämiseksi.

Maanteiden ja rautateiden varsilla olevista vieraskasviesiintymistä voit ilmoittaa havaintosi Suomen Lajitietokeskuksen sivuston ohella myös Liikenteen Asiakaspalvelun palauteväylään, jossa on vieraskasveille oma ilmoituslomake Niitto ja vesakonraivaus -aihetunnisteen alla.

Hae sivustolta