Kaupunkistrategia ja toimintaohjelmat

Viitasaaren kaupunkistrategia 2022 – 2026

Viitasaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn kaupunkistrategian syyskuussa 2022. Kaupunkistrategiassa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Strategiaa toteutetaan valtuustoon nähden sitovilla tavoitteilla, jotka asetetaan vuosittain talousarvioon, sekä muilla strategisilla ohjelmilla ja suunnitelmilla. Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

Visio 2035

Vuonna 2035 Viitasaari on 10 000 asukkaan ja kausiasukkaan elinvoimainen, luonnon voimavaroja kestävästi hyödyntävä, kasvava seutukeskus.

Toiminta-ajatus

Edistämme asukkaidemme hyvinvointia, sivistystä ja alueemme elinvoimaa laajassa yhteistyössä.

Arvomme

Vastuullisesti, rohkeasti ja avoimesti.

Kaupungin visiosta on johdettu strategiset päämäärät:

  1. Vireä elinkeinoelämä ja monipuolinen työpaikkatarjonta elinvoiman tukijalkana.
  2. Viihtyisää asumista keskustasta kyliin.
  3. Tavoitteena hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen.
  4. Kestävästi ja rohkeasti kehittyvä Viitasaari

Hae sivustolta