Sähkö

Sähkö

Viitasaarella toimii kaksi sähköverkkoyhtiötä, jotka vastaavat sähkönjakelusta. Suurimmassa osassa kaupunkia sähköverkkoyhtiö on Elenia, kaakkoiskulmalla verkkotoimija on Savon Voima.

Elenian asiakaspalvelu

Savon Voiman asiakaspalvelu

Sähköliittymä

Sähköliittymä kannattaa tilata ajoissa, jotta rakentaminen sujuu aikataulussa.

Elenian sähköliittymät

Savon Voiman sähköliittymät

Sähkökatkot

Sähkökatkotilanne alueittain sähkökatkokartoilla

Elenia

Savon Voima

Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijaintitiedot 

Ennen maankaivutöiden aloittamista on varmistettava, ettei kaivureitillä ole kaapeleita tai johtoja, jotka voivat vahingoittua töiden yhteydessä.

Elenian ohjeet

Savon Voiman ohjeet

Kaivulupa.fi

Sähköverkon maakaapelointihankkeet

Sähköverkkojen maakaapelointihankkeet yhtiöittäin

Elenia

Savon Voima

Turvallisuus sähköverkossa

Elenian sivuille koottuna sähköverkkoihin liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Puunkaato sähköverkon läheisyydessä

Sähköverkkoyhtiöt tarjoavat neuvontaa ja sähköverkkoon liittyvää apua puunkaadoissa, varsinaista puunkaatoa yhtiöt eivät tarjoa.

Elenia

Savon Voima

Hae sivustolta