Toimintasuunnitelma

OPETUSPÄIVÄT LUKUVUONNA 2022–2023

Työvuosi       1.8.2022–31.7.2023

Lukuvuosi     15.8.2021–19.5.2022

Opetusviikkoja on lukuvuoden aikana 35. Syyslukukaudella opetusta on 17 viikkoa, varhaisiän musiikkikasvatuksessa 16 viikkoa. Kevätlukukaudella opetusta on 18 viikkoa, varhaisiän musiikkikasvatuksessa 17 viikkoa. Opetuspäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

 

Opetus jakautuu syys- ja kevätlukukauteen seuraavasti:

 

Syyslukukauden opetus       15.8.–16.12.

Kevätlukukauden opetus    9.1.–19.5.

Opettaja sopii instrumenttitunnin ajankohdan oppilaan kanssa ennen opetuksen alkua.

Loma-ajat ja arkipyhät

Syysloma                            17.–23.10. (vko 42)

Joululoma                           19.12.2022–5.1.2023

Talviloma                            27.2.–3.3. (vko 9)

Pääsiäisloma                      7.–10.4.

 

 

                                                                                                           296/402/2022

                                                                                                             Siv.ltk 18.5.2022/§49

 

VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2022–2023

Toiminta-alue

Musiikkiopiston päätoimipiste sijaitsee Viitasaarella. Toimialueeseen kuuluvat myös Pihtiputaan, Kinnulan ja Keiteleen  kunnat. Oppilaita voi olla myös muista kunnista.

Opintojen rakenne

Viitasaaren alueen musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Noudatamme 1.8.2018 voimaan tullutta opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma on luettavissa musiikkiopiston internetsivuilta.

Musiikkiopisto tarjoaa opintopolun varhaisiän musiikkikasvatuksesta aina musiikin perus- ja syventäviin opintoihin saakka. Oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ottaen huomioon kuntakohtaiset oppilaskiintiöt.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat musiikkileikkikouluryhmät, soitinvalmennus ja Papun muskari erityislapsille. Oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Perus- ja syventävät opinnot koostuvat instrumenttiopetuksesta, musiikin hahmotusaineiden opetuksesta ja yhteismusisoinnista. Oppilaaksi otetaan instrumenttikohtaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Syventäviin opintoihin siirrytään kun musiikin perustason sisällöt on suoritettu.

Opetusta tarjotaan seuraavissa instrumenteissa: alttoviulu, baritonitorvi, harmonikka, huilu, kitara, klarinetti, laulu, piano, rummut, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, pasuuna, tenoritorvi, tuuba, viulu.

Yhteismusisoinnissa ovat tarjolla seuraavat vaihtoehdot: orkesteri, yhtyesoitto, näppärivetoinen kansanmusaryhmä, lauluyhtye, harmonikkayhtye, bändi.

Musiikin hahmotusaineisiin kuuluvat sisällöt ovat: musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus.

Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää: solistisia- ja sivuaineopintoja, yhteismusisointia,  musiikin hahmotusaineiden opintoja sekä syventävien projektiopintoja. Syventävien projektiopinnoissa on tarjolla seuraavat opintokokonaisuudet: musiikin historia, soivat soinnut, musiikkiteknologia, rytmimusiikin muha, musikaali, sävellys ja musiikista ammatti. Syventävien projektiopintoja voi tehdä myös aikaisemmin opintojen aikana.

Yli 17-vuotiaat opiskelevat aikuisosastolla.

Ulkopuoliset oppilaat voivat osallistua yhteissoittoryhmiin sekä musiikin hahmotusaineiden ryhmiin.

 

Oppilaskonsertit ja esiintymiset

Oppilaskonsertteja järjestetään Viitasaarella, Pihtiputaalla, Kinnulassa ja Keiteleellä. Jokaisessa kunnassa järjestetään vähintään joulu- ja kevätkonsertti. Konsertteja voidaan järjestää myös videokonsertteina tai striimaamalla. Lisäksi musiikkiopiston oppilaat esiintyvät myös toimialueen kuntien ja muiden yhteisöjen järjestämissä tilaisuuksissa.

Ilmoitamme ajankohtaisista tapahtumista paikallislehdissä, musiikkiopiston kotisivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/musiikkiopisto ja musiikkiopiston Facebook- ja Instagram-tileillä. Facebookista löydät meidät nimellä Viitasaaren alueen musiikkiopisto ja Instagramista @viitasaarenmusiikkiopisto.

Etäopetus

Musiikkiopistossamme on myös mahdollisuus etä- ja hybridiopiskeluun. Lisätietoja vs. rehtorilta puh. 044 459 7359 / henna-mari.lintunen@viitasaari.fi

Hae sivustolta