Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet

Jokainen perhe on omanlainen. Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen itsenäisestä perhejärjestöstä koostuva yhteistyöverkosto ja siihen kuuluvia järjestöjä yhdistävä tekijä on heidän kaikkien kohderyhmänä olevat perheet, jotka poikkeavat eritavoilla oletetusta perheestä. On arvioitu, että joka kolmas perhe Suomessa poikkeaa biologisen isän ja äidin ydinperheestä.

Vanhemmuuden tuoma vastuu on samanlaista kaikissa perheissä. Tärkeintä on että vanhemmat antavat lapselle rakastavaa hoivaa, turvaa ja rajat. Kaikki perheet ovat omanlaisiaan, mutta yhtä arvokkaita. Lapsen tulon ilo, sekä parisuhteessa ilmenevät vaikeudet ovat samankaltaisia, mutta samalla myös erilaisia. Täältä saat tietoa monimuotoisista perheistä perhejärjestöjen verkkosivustojen avulla.

Hae sivustolta