Muut toimielimet

Toimikunnat ja työryhmät

Viitasaaren kaupunginhallitus on asettanut toimikaudekseen 2017 – 2021 seuraavat toimikunnat ja työryhmät sekä vaikuttamistoimielimet:

Yrittäjätoimikunta

Yrittäjätoimikunta toimii yrittäjien ja kaupungin vuorovaikutteisena kanavana elinkeinoelämään liittyvien asioiden edistämiseksi. Toimikunnassa käsitellään kaupungin kehittämishankkeita, joilla on merkitystä myös alueen elinkeinoelämälle.

Kehittämisryhmä

Kehittämisryhmä neuvottelee ja valmistelee kaupungin elinkeinoelämän ja muiden kehittämistoimintojen asiat kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tarkoituksena on toimia kokonaisvaltaisesti Viitasaaren kaupungin vanhusväestön parhaaksi yhteistyössä niin kaupungin, yksityisten hoitolaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Viitasaaren vanhusneuvosto on Viitasaaren kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimii yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä vammaisia koskevissa asioissa. Vammaisneuvostoon eri vammaisjärjestöt ovat nimenneet omat edustajansa.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääntä kuuluviin ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Nuorisovaltuusto myös järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Mökkiläisfoorum

Viitasaarella on n.  2 200 vapaa- ajan asuntoa ja kesäasukkaiden merkitystä pidetäänkin tärkeänä. Mökkiläisfoorumin avulla lisätään vuorovaikutusta kaupungin ja kesäasukkaiden välillä. Mökkiläisfoorumiin kesäasukkaiden edustajia on valittu kylien kesätapahtumissa ja yhteistapaamisten tavoitteena on kehittää mökkiläisdemokratiaa sekä edistää kesäasukkaiden osallistumista.


Hae sivustolta