Opiskelu musiikkiopistossa

Tästä löydät opiskelijan oppaan lukuvuodelle 2023-2024.

 

Opiskelu musiikkiopistossa

Sivistyslautakunta hyväksyy ennen syyslukukauden alkua seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti opetusta ja toimintaa musiikkiopistossa järjestetään. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman, joka määrittää omalta osaltaan opiston työtä.

Opiskelu perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin

Viitasaaren alueen musiikkiopisto on oppilaitos, jossa opiskellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Uudet opetussuunnitelman perusteet astuivat voimaan 1.8.2018. Oman opetussuunnitelmamme painopistealueita ovat esittäminen ja ilmaiseminen, oppiminen ja harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi.

Opintojen rakenne

Musiikkiopiston opintopolku alkaa varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmistä: musiikkileikkikoulussa eli muskarissa tutustutaan musiikin maailmaan leikkien, laulaen, soittaen ja eri taidemuotoja hyödyntäen. Muskarista edetään tyypillisesti soitinvalmennukseen, jossa kokeillaan eri soittimia musiikkiopiston perusopintoja silmällä pitäen. Perus- ja syventäviin opintoihin sisältyvät soittotunnit, musiikin hahmotusaineiden opinnot, yhteissoitto ja esiintymiset. Lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäinen harjoittelu. Opintoihin voi sisällyttää myös sivuinstrumentin opinnot. Syventäviin opintoihin edetään perusopintojen jälkeen.

Huom! Opiskelijaksi voi ilmoittautua missä vaiheessa omaa opintopolkua tahansa. Perus- ja syventäviä opintoja suorittavan opiskelijan sekä huoltajien tulee varautua kuljetuksiin kodin ja opiskelupaikan välillä 2–3 kertaa viikossa.

Opiskelu eri osastoissa ikäryhmän mukaan

Varhaisiän musiikkikasvatus:
Musiikkileikkikoulu &
Papun muskari erityislapsille                                       0–6-vuotiaille
Soitinvalmennus                                                           6–7-vuotiaille

Musiikkiopisto:
Musiikin perusopinnot                                                 7–17-vuotiaille
Aikuisosasto                                                                  yli 17–vuotiaille

Instrumentit

Tänä lukuvuonna musiikkiopistossa voi opiskella seuraavia instrumentteja: piano, viulu, alttoviulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, pasuuna, tenoritorvi, baritonitorvi, tuuba, harmonikka, sähkö- ja akustinen kitara, sähköbasso, rummut ja laulu.

Harjoittelu

Soitonopiskelussa voi edistyä vain harjoittelemalla säännöllisesti kotona opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opettajan tekemiin muistiinpanoihin on syytä kiinnittää huomiota, jotta harjoittelu tapahtuu oikealla tavalla. Etenkin nuorille opiskelijoille vanhempien tuki on tärkeää.

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu tukee soitonopiskelua ja kuuluu kaikille musiikkiopiston oppilaille. Muha-aineet sisältävät mm. nuottien nimien, asteikkojen, intervallien ja sointujen opiskelua. Muha sisältää myös säveltapailua: sävelmien laulamista ja rytmien tuottamista nuotista sekä kuullun sävelmän tai rytmin kirjoittamista nuotille. Muha-ryhmissä tutustutaan myös musiikin historiaan, kuunnellaan ja opetellaan tunnistamaan eri aika aikakausien musiikkia sekä eri säveltäjien tyylejä. Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena ja se tarjoaa myös mahdollisuuden ryhmämusisointiin. Muhassa tutustutaan myös ajanmukaiseen musiikkiteknologiaan: sitä käytetään niin opiskelun apuvälineenä kuin musiikin säveltämisessä.

Yhteissoitto

Musiikkiopistossa toimii monia yhteissoittoryhmiä, mm. bändejä, harmonikkayhtye, jousiorkesteri, lauluyhtye ja erilaisia kamarimusiikkikokoonpanoja. Yhteissoittoryhmät kootaan sopiviksi opiskelijoiden ikä ja instrumenttivalikoima huomioiden.

Oppilaskonsertit

Konsertteja järjestetään Viitasaarella ja muissa opiston toimialueen kunnissa: Kinnulassa, Keiteleellä ja Pihtiputaalla. Opiskelijat saavat konserteista arvokasta esiintymiskokemusta, kuulevat toisten opiskelijoiden esityksiä ja harjaantuvat konserttikävijöinä. Konserteissa pyritään esiintymään vähintään kerran lukukaudessa. Opiskelijoita kannustetaan esiintymään myös muissa tilaisuuksissa. Konsertteja voidaan järjestää myös videokonsertteina tai striimaamalla. Lisäksi musiikkiopiston oppilaat esiintyvät myös toimialueen kuntien ja muiden yhteisöjen järjestämissä tilaisuuksissa.

Osasuoritukset

Tasosuoritukset ovat poistuneet uudesta opetussuunnitelmasta ja sen perusteista. Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät opintokokonaisuudet 1–5. Tasolta toiselle eteneminen todetaan pienemmillä osasuorituksilla.

Oppimäärän yksilöllistäminen

Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden, erityisen tuen tarpeen tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää. Lisätietoja saa rehtorilta.

Soittimet ja muut hankinnat

Opiskelijat hankkivat opettajan antamien ohjeiden mukaan niin soittimen, opetuksessa tarvittavat nuotit kuin muun materiaalin. Soittimen hankinnassa kannattaa kysyä neuvoja opettajalta. Musiikkiopistolla on vuokrattavana soittimia. Soittimen vuokra lukuvuonna 2023–2024 on 60 €/lukukausi.

Poissaolot

Poissaoloista ilmoitetaan opettajalle tai kansliaan. Opiskelijan läsnäolokertoja opetukseen seurataan. Opiskelijan henkilökohtaisesta syystä peruuntunutta tuntia ei korvata. Lukukauden ensimmäistä, opettajan sairastumisesta johtuvaa poissaolokertaa ei korvata, muut opettajasta johtuvat tuntien perumiset korvataan.

Eepos-oppilastietojärjestelmä

Viitasaaren alueen musiikkiopistossa käytetään Eepos-oppilastietojärjestelmää. Eepokseen pääset kirjautumaan kansliasta saaduilla tunnuksilla osoitteessa viitasaari.eepos.fi. Eepoksesta näet mm. omat opiskelutietosi, opettajan antaman palautteen ja ajankohtaiset tiedotteet. Jos olet unohtanut Eepos-tunnuksesi, ota yhteys kansliaan.

 

Hae sivustolta