Työn ja perheen yhdistäminen

Työn ja perheen yhdistäminen

Perhe-elämän sujuva yhdistäminen työelämään parantaa koko perheen hyvinvointia. Työ ja perhe voivat parhaimmillaan olla toisiaan täydentävät, yksilön eri tarpeita tyydyttävät ja vuorovaikutuksessa olevat elämänalueet. Työ voi antaa toimeentulon lisäksi itsearvostusta, kehittää mahdollisuuksia ja tuoda positiivisia haasteita elämään. Työn ja perhe-elämän yhdistämistä tukevia palveluita ovat mm. perhevapaat ja varhaiskasvatus. Onnistunut yhteensovittaminen työn ja perheen välillä vähentää stressiä, tuo varmuutta toimeentuloon ja tukee hyvinvointia.

Perhevapaat

Työntekijällä on oikeus saada työsopimuslain mukaan vapaaksi työstä aika, jolta hän saa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Perhevapaiden tarkoituksena on oman lapsen hoito joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Muu pakottava perhesyy voi tarkoittaa muutakin perhettä äkillisesti kohdannutta tilannetta, joka vaatii työntekijän kotona oloa. Perhevapaisiin oikeutettuja ovat lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat vanhemmat. Tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus myös sillä vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Lue asiasta lisää:

Työsuojelu

Kela

Työ -ja elinkeinoministeriö

Hae sivustolta