Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöistä on päätetty Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtokunnassa 20.02.2014 § 7.

Viitasaaren alueen musiikkiopiston Viitasaaren toimitilojen osoite on Koulukuja 8, 44500 Viitasaari.
Säännöt koskevat toimintasuunnitelman sekä lukujärjestysten mukaista toimintaa, opiston järjestämiä
tilaisuuksia sekä kaikkea muuta käyttöä ja muiden kuin opiston järjestämiä tilaisuuksia tai opetusta
opiston tiloissa. Säännöt koskevat myös toimialueen kunnissa tapahtuvaa toimintasuunnitelman ja
lukujärjestysten mukaista toimintaa ja opetustoimintaa.

Lukujärjestyksen mukainen työskentely

Opetus tapahtuu vahvistetun lukujärjestyksen mukaisesti määrättynä aikana ja määrätyssä paikassa.
Pysyvät muutokset on merkittävä näkyviin kyseisen tilan käyttöä osoittavaan lukujärjestykseen.

Opetus- ja harjoittelutilanteessa on käyttäydyttävä rauhallisesti, asiallisesti ja muiden työrauhaa
häiritsemättä. Opetustilanteeseen tullaan ja sieltä lähdetään täsmällisesti.

Tuntia ei korvata mikäli tunti jää pitämättä oppilaasta johtuvasta syystä. Poissaolosta on ilmoitettava
musiikkiopistolle, toistuvista aiheettomista poissaoloista voi seurata opiskelupaikan menetys.

Opettaja voi olla sairastumisen johdosta pois yhden kerran/lukukausi, jolloin tuntia ei tarvitse korvata,
muut poissaolot on korvattava.

Oleskelu koulun alueella

Henkilökunta ja opettajat ovat oikeutettuja oleskelemaan opiston tiloissa työajan ulkopuolella.
Vieraat ja oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita opistolle, oppitunneilla vierailevien on syytä sopia
asiasta opettajan kanssa.

Ulkopuolisten järjestämistä tilaisuuksista päättää rehtori ja ne pidetään sovittujen aikataulujen
mukaisesti.

Rehtori voi myöntää oppilaalle tai ulkopuoliselle luvan käyttää opiston tiloja harjoittelukäyttöön.
Asiaton oleskelu opiston alueella tai tiloissa on kielletty.

Kaikkien opiston tilojen käyttäjien on huolehdittava, että opiston luokkien ovet ja ulko-ovet on suljettu,
valot sammutettu, ikkunat suljettu sekä mahdolliset sähkölaitteet kytketty pois päältä. Käyttäjien on
myös huolehdittava ettei tiloihin jää ylimääräisiä henkilöitä poistuttaessa. Pianojen ja flyygelien kannet
suljetaan.

Autot ja muut moottoriajoneuvot pysäköidään merkityille paikoille. Polkupyörät säilytetään niille
varatulla paikalla.

Koulualue on savuton. (Tupakkalaki 698/2010 § 12 ja Viitasaaren Khall. 19.4.2010 § 84).

Avaimet

Musiikkiopiston käyttäjä kuittaa avaimet kansliasta ja palauttaa avaimen kansliaan, missä avain
kuitataan palautetuksi. Mikäli avaimen haltija hukkaa avaimen, hän korvaa musiikkiopiston lukkojen
uudelleen sarjoittamisen.

 

Hae sivustolta