Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Karhukorven tuulivoimaosayleiskaava (vireilletulo)

Karhukorven tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.4. – 2.6.2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


Taajaman osayleiskaava (luonnos)


Keiteleen länsipuolen rantayleiskaava ja Ilmolahden ampumarata-alueen yleiskaava (luonnos)


Hae sivustolta