Ilmastosuunnitelma-hanke

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma –hanke

  • keskeisin tavoite on laatia mukana olevalle kahdeksalle kunnalle ilmastosuunnitelmat, jotka sisältävät kuntakohtaiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittaroidun seurannan kehittämisen
  • hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja kaksi ilmastokoordinaattoria, jotka jalkautuvat kuntiin työstämään ilmastosuunnitelmia sidosryhmien kanssa
  • ilmastotyön sidosryhmät ovat kuntapäättäjät mukaan lukien erilaiset neuvostot ja toimikunnat, kuntaorganisaation toimialat, kuntalaiset, hyvinvointialueen toimijat, yrittäjät, koulut, seurakunnat sekä yhdistykset ja järjestöt
  • hankekunnat ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari
  • toteutusaika on 11.9.2023–31.5.2025
  • Ympäristöministeriöltä on saatu 100 prosenttinen rahoitus hankkeelle
  • kokonaisbudjetti 360 000 € (kuntakohtainen rahoitus 45 000 €)
  • hanketta hallinnoi Viitasaaren kaupunki

 

Kahdeksan pohjoisen Keski-Suomen kuntaa tekevät ilmastosuunnitelmat yhdessä. Hankkeeseen on saatu täysi rahoitus Ympäristöministeriöltä. Toukokuuhun 2025 kestävän hankkeen aikana suunnitelmat laaditaan Kannonkoskelle, Karstulaan, Kinnulaan, Kivijärvelle, Kyyjärvelle, Pihtiputaalle, Saarijärvelle sekä Viitasaarelle. Näiden kuntien viranomaispalveluita on toteutettu jo pitkään yhteisessä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimessa. Alueella on myös runsaasti muuta yhteistyötä.

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hankkeessa jokaiselle kunnalle tehdään niiden ominaispiirteet huomioiva ilmastosuunnitelma.

”Yhteishanke tuo monia synergiaetuja, kun voidaan kehittää yksi valmistelutapa ilmastosuunnitelmalle ja sen toteutumisen seurannalle sekä ottaa oppia toisilta vaikuttavista toimenpiteistä. Jokaisessa kunnassa suunnittelmasta tulee kuitenkin erilainen, koska ne valmistellaan yhdessä kunkin kunnan ja sen alueella toimivien sidosryhmien kanssa”, ympäristötoimen johtaja Sari Flyktman taustoittaa.

Kuntien asettamien ilmastotavoitteiden tulee olla linjassa kansallisiin ilmastotavoitteisiin nähden. Ilmastosuunnitelmassa tarkastellaan jokaisen kunnan alueella syntyviä päästöjä, ja merkittävimpiä sidosryhmiä ilmastotyölle ovat kuntapäättäjät mukaan lukien erilaiset neuvostot ja toimikunnat, kuntaorganisaation toimialat, kuntalaiset, hyvinvointialueen toimijat, yrittäjät, koulut, seurakunnat sekä yhdistykset ja järjestöt.

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yhteisen hankkeen kokonaisbudjetti on 360 000 euroa, kun kuntakohtainen rahoitus Ympäristöministeriöltä on 45 000 euroa.

Hankesuunnitelma PDF-dokumenttina.

Jenni Lemettinen

Projektipäällikkö

040 627 7128 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Lisätietoja

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke 11.9.2023 – 31.5.2025

Hankkeen tiedotteet

Hae sivustolta