Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Tervetuloa esikouluun!

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa.

Perusopetuslain (1040/2014) mukaan esiopetus on velvoittavaa siten, että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Syksyllä 2021 esiopetuksen aloittavat vuonna 2015 syntyneet lapset. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja sitä järjestetään neljä tuntia päivässä koulujen työ- ja loma-aikoina.

Esikouluun ilmoittaudutaan alta löytyvällä ilmoittautumiskaavakkeella.

Esiopetusta järjestetään lapsen omassa lähikoulussa. Lähikoulu määräytyy sivistyslautakunnan vahvistaman kouluverkon perusteella.

Lisätietoja esikoulun toiminnasta ja esikouluun tutustumisesta antavat rehtorit ja koulunjohtajat sekä sivistystoimen toimisto.

Viitasaarella esiopetusta antavien koulujen yhteystiedot
Sivistystoimen hallinto

Hae sivustolta