Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa.

Perusopetuslain (1040/2014) mukaan esiopetus on velvoittavaa siten, että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Syksyllä 2024 esiopetuksen aloittavat vuonna 2018 syntyneet lapset. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja sitä järjestetään neljä tuntia päivässä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päättämien koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy tämän sivun alareunasta.

Esiopetusta järjestetään lapsen omassa lähikoulussa. Lähikoulu määräytyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vahvistaman kouluverkon perusteella.

Lisätietoja esiopetuksesta ja esiopetukseen tutustumisesta antavat rehtorit ja koulunjohtajat sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimisto.

Viitasaarella esiopetusta antavien koulujen yhteystiedot
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinto

Hae sivustolta