Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Viitasaaren koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteystietoja Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla:

Yleistä tietoa hyvinvointialueen verkkosivuilla:

Oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyviä asiakirjoja löydät täältä:

Hae sivustolta