Luottamushenkilölle

Luottamushenkilölle

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN

Koronaepidemian vuoksi kevään kuntavaalit siirrettiin eduskunnan päätöksellä huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään. Vuonna 2017 pidetyissä kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen toimikausi päättyy 31.5.2021. Vaaliajankohdan muuttumisen vuoksi nykyisen valtuuston toimikautta on jatkettava heinäkuun loppuun. Muutos jatkaa myös kunnan muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikautta siihen saakka, kunnes uudet luottamushenkilöt on valittu elokuun 2021 valtuuston kokouksessa.

Nykyisillä luottamushenkilöillä on oikeus erota toimestaan toukokuun 2021 lopussa. Erolle ei vaadita muuta erillistä syytä. Mikäli valtuutettu tai muu luottamushenkilö eroaa toukokuun 2021 lopussa, kutsutaan varavaltuutettu valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö.

Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle 30.4.2021 mennessä.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tämä sivusto on laadittu ennen kaikkea Viitasaaren kaupungin luottamushenkilöille. Sivustolle kootaan tietoa luottamustoimen hoitamista varten.

Kaikkien kunnallisten toimielinten kokouksiin osallistuvien henkilöiden – ikään katsomatta – tulee itse arvioida, ovatko esimerkiksi henkilökohtaisen terveysongelman tai matkailusta johtuneen karanteenin vuoksi estyneitä osallistumaan. Tartunnan tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei tule osallistua fyysisesti kokoukseen.  Jos riskiryhmiin kuuluva luottamushenkilö kokee epävarmuutta omasta terveydestä tai siihen liittyvästä riskistä, on varajäsenen käyttö normaalisti mahdollista.

Kokoukset tulee järjestää väljässä tilassa turvavälejä noudattaen. Kun saavut  kokoukseen, pidä vähintään 1 – 1,5 m etäisyyttä muihin jäseniin niin kokoushuoneessa, kuin mahdollisessa kahvitilaisuudessa. Älä kättele. Noudata annettuja hygieniaohjeita.

Puheenjohtajalla on oikeus perustellusta syystä siirtää tai peruuttaa kokous tai se voidaan kutsua koolle etäyhteyksin.

Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan Viitasaaren kaupungin hallintosäännön mukaan päättää

  • varsinaisessa kokouksessa,
  • sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai
  • sähköisesti ennen kokousta (suljettu sähköinen päätöksentekomenettely, mahdollinen muissa toimielimissä kuin valtuustossa).

Kokouksen voi järjestää sähköisesti myös niin, että osa on läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuu etäyhteydellä (ns. hybridikokous). Tällöin on kuitenkin huolehdittava, että  yhdenvertainen osallistumismahdollisuus taataan kaikille. Myös karanteenissa olevat voivat osallistua sähköisesti kaupungin päätöksentekoon.

Kokouksen aikana kuva- ja ääniyhteyden ei välttämättä tarvitse olla keskeytyksetön. Kokous kuitenkin edellyttää, että:

  • kokoukseen osallistuvat voidaan todentaa luotettavasti,
  • puheenjohtaja voi johtaa kokousta ja
  • kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden käsittelyyn.

 

Katso koronavirukseen liittyviä koottuja ohjeita Kuntaliiton sivuilta:

https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus

 

 

Luottamushenkilön asema/  (Kuntaliitto)

Wiitaunionin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty luottamustoimen hoitamisesta suoritettavat palkkiot ja korvaukset.

Viitasaaren kaupunkistrategia 

LUOTTAMUSHENKILÖILLE SUORITETTAVAT PALKKIOT JA KORVAUKSET

Luottamushenkilöiden perustiedot tilinumeroineen tulee ilmoittaa Luottamushenkilön henkilötiedot – lomakkeella. Lomake palautetaan tiedonhallintasihteeri Tarja Tossavaiselle.

Verokortista tulee toimittaa kopio kaupungin palkkatoimistoon.

Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan Ansionmenetyskorvaus lomakkeella . Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille.

Kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen ja kokouspalkkioilmoitusten tai erillisten matkalaskujen perusteella. Matkalaskulomake

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin.

Lisätietoa sidonnaisuuksista (Kuntaliitto)

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii kanslisti Vuokko Pulkkinen, vuokko.pulkkinen@viitasaari.fi, 050 3108050.

Hyödyllisiä sivuja:

Kuntalaki

Finlex

Valtioneuvosto

Eduskunta

Hae sivustolta