Luottamushenkilölle

Luottamushenkilölle

Tämä sivusto on laadittu  Viitasaaren kaupungin luottamushenkilöille. Sivustolle kootaan tietoa luottamustoimen hoitamista varten.

Kaikkien kunnallisten toimielinten kokouksiin osallistuvien henkilöiden – ikään katsomatta – tulee itse arvioida, ovatko esimerkiksi henkilökohtaisen terveysongelman tai matkailusta johtuneen karanteenin vuoksi estyneitä osallistumaan. Tartunnan tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei tule osallistua fyysisesti kokoukseen.  Jos riskiryhmiin kuuluva luottamushenkilö kokee epävarmuutta omasta terveydestä tai siihen liittyvästä riskistä, on varajäsenen käyttö normaalisti mahdollista.

Puheenjohtajalla on oikeus perustellusta syystä siirtää tai peruuttaa kokous tai se voidaan kutsua koolle etäyhteyksin.

Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan Viitasaaren kaupungin hallintosäännön mukaan päättää

  • varsinaisessa kokouksessa,
  • sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai
  • sähköisesti ennen kokousta (suljettu sähköinen päätöksentekomenettely, mahdollinen muissa toimielimissä kuin valtuustossa).

Kokouksen voi järjestää sähköisesti myös niin, että osa on läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuu etäyhteydellä (ns. hybridikokous). Tällöin on kuitenkin huolehdittava, että  yhdenvertainen osallistumismahdollisuus taataan kaikille. Myös karanteenissa olevat voivat osallistua sähköisesti kaupungin päätöksentekoon.

Kokouksen aikana kuva- ja ääniyhteyden ei välttämättä tarvitse olla keskeytyksetön. Kokous kuitenkin edellyttää, että:

  • kokoukseen osallistuvat voidaan todentaa luotettavasti,
  • puheenjohtaja voi johtaa kokousta ja
  • kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden käsittelyyn

Viitasaaren kaupungin hallintosääntö

Opas Viitasaaren kaupungin luottamushenkilöille

LUOTTAMUSHENKILÖILLE SUORITETTAVAT PALKKIOT JA KORVAUKSET

Luottamushenkilöiden perustiedot tilinumeroineen tulee ilmoittaa Luottamushenkilön perustietolomakkeella. Lomake palautetaan sähköpostitse tiina.honkanen@viitasaari.fi

Luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty luottamustoimen hoitamisesta suoritettavat palkkiot ja korvaukset.
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on yhdistetty Viitasaaren kaupungin hallintosääntöön 1.1.2024 lukien.

Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan Ansionmenetyskorvaus lomakkeella . Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille.

Kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen ja kokouspalkkioilmoitusten tai erillisten matkalaskujen perusteella. Matkalaskulomake

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Lisätietoa sidonnaisuuksista (Kuntaliitto)

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri Vuokko Pulkkinen, vuokko.pulkkinen@viitasaari.fi, 050 3108050.

Hyödyllisiä sivuja:

Luottamushenkilön asema/ (Kuntaliitto)

Kuntalaki

Finlex

Valtioneuvosto

Eduskunta

Hae sivustolta