Luottamushenkilölle

Luottamushenkilölle

Tämä sivusto on laadittu ennen kaikkea Viitasaaren kaupungin luottamushenkilöille. Sivustolle on koottu tietoa luottamustoimen hoitamista varten.

 

 

Luottamushenkilön asema/  (Kuntaliitto)

Wiitaunionin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty luottamustoimen hoitamisesta suoritettavat palkkiot ja korvaukset.

Viitasaaren kaupungin hallintosääntö

Viitasaaren kaupunkistrategia

 

 

 

LUOTTAMUSHENKILÖILLE SUORITETTAVAT PALKKIOT JA KORVAUKSET

Luottamushenkilöiden perustiedot tilinumeroineen tulee ilmoittaa Luottamushenkilön henkilötiedot – lomakkeella, jonka saa arkistosihteeriltä tai kaupunginsihteeriltä.

Verokortista tulee toimittaa kopio kaupungin palkkatoimistoon.

Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan Ansionmenetyskorvaus lomakkeella . Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille.

Kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen ja kokouspalkkioilmoitusten tai erillisten matkalaskujen perusteella. Matkalaskulomake

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin.

Lisätietoa sidonnaisuuksista (Kuntaliitto)

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii arkistosihteeri Seija Järnfors, seija.jarnfors@viitasaari.fi, 040 179 7505.

 

 

Hyödyllisiä sivuja:

Kuntalaki

Finlex

Valtioneuvosto

Eduskunta

Hae sivustolta