Luottamushenkilölle

Luottamushenkilölle

Tämä sivusto on laadittu ennen kaikkea Viitasaaren kaupungin luottamushenkilöille. Sivustolle on koottu tietoa luottamustoimen hoitamista varten.

 

Nykyisessä koronavirustilanteessa Viitasaaren kaupungin luottamustoimielimet hyödyntävät sähköisiä kokouksia mahdollisimman laajasti. Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Laki ei vaadi edes sitä, että puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat kokoukseen samassa paikassa. Käytännön syistä se on kuitenkin tarkoituksenmukaista.

Sekä julkinen että yleisöltä suljettu kokous voidaan pitää sähköisenä. Jos toimielimen kokous – kuten valtuuston kokoukset yleensä – on julkinen, tulee sen seuraamiseen varata kuitenkin mahdollisuus. Tällainen mahdollisuus on esimerkiksi siten, että  sähköinen kokousnäkymä  yhdistetään avoimeen tietoverkkoon, jossa se on katsottavissa esimerkiksi kunnan verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.

Viitasaaren kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata kaupungin verkkosivuilta löytyvän linkin kautta : https://viitasaari.fi/kaupunki-ja-hallinto/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-nettilahetykset/

 

Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaan julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kyseinen kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan toimielimiä. Myöskään hallituksen toimintaohje, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, ei koske kuntien luottamushenkilöitä.

Kaikkien henkilöiden – ikään katsomatta – tulee kuitenkin itse arvioida, ovatko esimerkiksi henkilökohtaisen terveysongelman tai matkailusta johtuneen karanteenin vuoksi estyneitä osallistumaan kokouksiin, jotka pidetään fyysisillä kokouspaikoilla. Tartunnan tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei fyysisesti kokoukseen tule luonnollisesti osallistua.

Kokoukset tulee järjestää väljässä tilassa turvavälejä noudattaen.

  • Kun saavut  kokoukseen, pidä vähintään 1 – 1,5 m etäisyyttä muihin jäseniin niin kokoushuoneessa, kuin mahdollisessa kahvitilaisuudessa. Älä kättele.
  • Pyri mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kokoukseen etäyhteyksin.

Puheenjohtajalla on oikeus perustellusta syystä siirtää tai peruuttaa kokous.

On huomattava, että toimivallan delegointi ei ole mahdollista, kun on kysymys asioista, jotka lainsäädännössä on määrätty tietyn, nimetyn toimielimen tehtäväksi.

Katso tarkemmin Kuntaliiton sivuilta:

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/kokoontumisrajoitukset-eivat-koske-kuntien-luottamustoimielimia

 

Luottamushenkilön asema/  (Kuntaliitto)

Wiitaunionin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty luottamustoimen hoitamisesta suoritettavat palkkiot ja korvaukset.

Viitasaaren kaupungin hallintosääntö

Viitasaaren kaupunkistrategia

 

 

 

LUOTTAMUSHENKILÖILLE SUORITETTAVAT PALKKIOT JA KORVAUKSET

Luottamushenkilöiden perustiedot tilinumeroineen tulee ilmoittaa Luottamushenkilön henkilötiedot – lomakkeella, jonka saa arkistosihteeriltä tai kaupunginsihteeriltä.

Verokortista tulee toimittaa kopio kaupungin palkkatoimistoon.

Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan Ansionmenetyskorvaus lomakkeella . Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille.

Kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen ja kokouspalkkioilmoitusten tai erillisten matkalaskujen perusteella. Matkalaskulomake

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin.

Lisätietoa sidonnaisuuksista (Kuntaliitto)

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii arkistosihteeri Seija Järnfors, seija.jarnfors@viitasaari.fi, 040 179 7505.

 

 

Hyödyllisiä sivuja:

Kuntalaki

Finlex

Valtioneuvosto

Eduskunta

Hae sivustolta