Luottamushenkilölle

Luottamushenkilölle

Tämä sivusto on laadittu ennen kaikkea Viitasaaren kaupungin luottamushenkilöille. Sivustolle kootaan tietoa luottamustoimen hoitamista varten.

Kaikkien kunnallisten toimielinten kokouksiin osallistuvien henkilöiden – ikään katsomatta – tulee itse arvioida, ovatko esimerkiksi henkilökohtaisen terveysongelman tai matkailusta johtuneen karanteenin vuoksi estyneitä osallistumaan. Tartunnan tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei tule osallistua fyysisesti kokoukseen.  Jos riskiryhmiin kuuluva luottamushenkilö kokee epävarmuutta omasta terveydestä tai siihen liittyvästä riskistä, on varajäsenen käyttö normaalisti mahdollista.

Kokoukset tulee järjestää väljässä tilassa turvavälejä noudattaen. Kun saavut  kokoukseen, pidä vähintään 1 – 1,5 m etäisyyttä muihin jäseniin niin kokoushuoneessa, kuin mahdollisessa kahvitilaisuudessa. Älä kättele. Noudata annettuja hygieniaohjeita.

Puheenjohtajalla on oikeus perustellusta syystä siirtää tai peruuttaa kokous tai se voidaan kutsua koolle etäyhteyksin.

Katso koronavirukseen liittyviä koottuja ohjeita Kuntaliiton sivuilta:

https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus

 

 

Luottamushenkilön asema/  (Kuntaliitto)

Wiitaunionin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty luottamustoimen hoitamisesta suoritettavat palkkiot ja korvaukset.

Viitasaaren kaupungin hallintosääntö

Viitasaaren kaupunkistrategia 

LUOTTAMUSHENKILÖILLE SUORITETTAVAT PALKKIOT JA KORVAUKSET

Luottamushenkilöiden perustiedot tilinumeroineen tulee ilmoittaa Luottamushenkilön henkilötiedot – lomakkeella, jonka saa arkistosihteeriltä tai kaupunginsihteeriltä.

Verokortista tulee toimittaa kopio kaupungin palkkatoimistoon.

Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan Ansionmenetyskorvaus lomakkeella . Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille.

Kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen ja kokouspalkkioilmoitusten tai erillisten matkalaskujen perusteella. Matkalaskulomake

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin.

Lisätietoa sidonnaisuuksista (Kuntaliitto)

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii kanslisti Vuokko Pulkkinen, vuokko.pulkkinen@viitasaari.fi, 050 3108050.

Hyödyllisiä sivuja:

Kuntalaki

Finlex

Valtioneuvosto

Eduskunta

Hae sivustolta