Sovinnollinen ero ja vanhemmuuden jatkuminen

Ero ja vanhemmuuden jatkuminen

Se että miettii eroa, ei tarkoita sitä että automaattisesti pari päätyisi eroamaan. Puhuminen parisuhteen ongelmista on välttämätöntä niiden selvittämiseksi. Omista eroajatuksista on tärkeää keskustella oman puolison kanssa, koska usein voi käydä niin että toinen pohtii eroa pitkään yksin ja puolisolle eroajatukset voivat tulla yllätyksenä.

Parisuhteeseen kuuluu ylämäkiä ja alamäkiä, etenkin lapsiperheissä on kausia, jolloin parisuhdeongelmia syntyy herkemmin. Parisuhteeseen kannattaa hakea tukea jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat muodostuvat suuremmiksi tai ylitsepääsemättömiksi.

Vaikka parisuhdetta olisi jo pitkään vaivannut erilaiset ongelmat ja ero voisi tuntua ulospääsyltä tilanteesta, on silloinkin suhteella vielä mahdollisuuksia jatkua. Se on mahdollista, jos kummallakin on halua jatkaa yhdessä ja pyrkiä muutokseen, jotta suhteella on edellytyksiä jatkua.

Toisinaan suhteeseen voidaan tarvita ulkopuolisen apua ja tukea omalle päätökselle, mutta kukaan toinen ei voi sanoa, olisiko parin hyvä erota vai jatkaa suhdetta. Ulkopuolisen kautta voi saada paljon apua asioiden ja tunteiden käsittelyn sekä tukea keskinäisiin kommunikaatio-ongelmiin. Apua voi hakea yksin tai yhdessä.

Jos parisuhde päättyy eroon, on sovinnollinen ero kaikkien ja erityisesti lapsen etu. Vanhempien riitaiset välit eivät ole lapselle milloinkaan hyväksi, asuivatpa vanhemmat saman katon alla tai eronneina.

Lapsella on lupa rakastaa!

Erotessa käydään läpi ristiriitaisia tunteita. Aikuisen ei tarvitse piilotella omia tunteitaan vaan tulisi käsitellä niitä hyväksi kokemallaan tavalla, sekä tarvittaessa ystävien ja ammattilaisten kanssa yhteistyössä.

Lapselle on erityisen tärkeää saada rakkautta ja kuulla, että molemmat vanhemmat rakastavat ja välittävät hänestä, sekä se että lapsen suhteen säilyy molempiin vanhempiin pysyy erosta huolimatta. Aikuiset eivät saa antaa omien negatiivisten tunteiden vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu toiseen vanhempaansa, vaan heidän tehtävänsä on tukea lapsen suhdetta toiseen vanhempaan.

Kaikkein tärkeintä on, että lapselle välittyy viesti: saat rakastaa vanhempaasi erosta huolimatta! Juttele lapselle tilanteesta ja anna lapsen kertoa siitäkin, mitä toisen vanhemman ja mahdollisesti uusperheen luona on tehty ja ole iloinen hänen hyvistä kokemuksistaan.

Sovinnollinen ero, yhteistyövanhemmuus ja vanhemmuussuunnitelma

Sovinnollinen ero on aina lapsen etu ja ero tuo isoja muutoksia lapsen elämään. Kuinka eron käsittely ja eron jälkeinen vanhemmuus toteutetaan, vaikuttaa merkittävästi lapsen hyvinvointiin.

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelman tehtävänä on olla avuksi, vanhemmuuden jatkumiseksi eron jälkeen. Suunnitelmaan luodaan yhteiset pelisäännöt, sovitaan käytännön asiat ja työnjakoa. Vanhemmat voivat täyttää suunnitelmaa yhdessä tai pyytää apua ammattilaisilta. Kyseessä ei ole juridinen asiakirja vaan vanhempien yhdessä laatima sopimus kuinka jatkossa vanhemmuutta ja vastuuta hoidetaan eron jälkeen ja työvälineeksi ristiriitojen välttämiseksi, eikä sitä toimiteta viranomaisille.

Vanhemmuussuunnitelma oppaineen on luettavissa ja tulostettavissa:

Tietoa vanhemmille

Ohjeita suunnitelman tekoon

Vanhemmuussuunnitelma

Eron oikeudelliset asiat ja lapsen asioiden sopiminen

Lapsen huoltajuus, asuminen, tapaaminen ja elatus

Kun vanhemmat eroavat, on monta asiaa mitä pitää ajatella ja suunniteltava kuinka alaikäisen lapsen asioita hoidetaan. On sovittava siitä, kumman luokse lapsi jää asumaan, miten lapsi tapaa jatkossa vanhempiaan ja kuinka vanhemmat jakavat vastuuta lapsen elatuksesta. Myös lapsen huoltajuudesta voidaan sopia uudelleen, mikäli se on tarpeen. Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

Perheoikeudelliset palvelut

Lastenvalvojat auttavat lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusten laatimisessa vanhempien asuessa erillään. Lastenvalvojalta saa ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Hänen tehtävänään on avustaa vanhempia pääsemään lapsen edun mukaiseen sopimukseen sekä vahvistaa lasta koskevat sopimukset.

Lastenvalvojapalvelut Pihtiputaalla

Lastenvalvojapalvelut Viitasaarella

Avioero ja rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Avioerohakemus tehdään kirjallisesti jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudelle. Hakemuslomakkeen ja tarkemmat ohjeet löydät täältä.

Hakemuksen voivat täyttää puolisot yhdessä tai erikseen. Hakemuksen voi jättää käräjäoikeuden kansliaan tai lähettää käräjäoikeuteen postitse tai sähköpostina. Myös rekisteröity parisuhde voidaan purkaa käräjäoikeuden päätöksellä ja sen purkamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin avioeroon. Lasten asioista päättämisen tavoissa ei ole eroa, päättyi liitto sitten avio-, avoeroon- tai rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen.

Sähköinen asiointi:

https://oikeus.fi/fi/

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat/perheasiat.html

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat/perheasiat/avioero.html

Elatusapulaskuri

Eroauttamisen sähköisiä palveluja

Netissä on monipuolisesti eroauttamisen palveluja. Vertaisryhmiä, apua ja keskustelutukea saat sähköisten kanavien muodossa.

Apua eroon

Väestöliitto

MLL:n Vanhempainnetti

Miessakit Ry

Parisuhdekeskus

Hae sivustolta