Säännöt ja ohjeet

Säännöt

Viitasaaren kaupungin hallintosääntö 2024 (voimaan 1.1.2024).

1.1.2024 voimaan astunut hallintosääntö sisältää myös luottamushenkilöiden palkkiosäännön 1.1.2024 alkaen.

Viitasaaren nuorisovaltuuston toimintasääntö (päivitetty Khall 14.12.2020 § 230)

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (voimaan 1.6.2022)

Ohjeet

Viitasaaren omistajapolitiikka (hyväksytty Kvalt 23.4.2018 § 25)

Ohjeet vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista

Wiitaunionin viestintäohjeet

Viitasaaren kaupungin brändikäsikirja

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Viitasaaren kuntakonsernissa -ohje

Wiitaunionin pienhankintaohje 2017

Wiitaunionin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet, päivitetty 14.9.2015

Viitasaaren kaupungin konserniohje (voimaan 29.7.2022)

Viitasaaren kaupungin maapoliittinen ohjelma 2023 – 2028 (hyväksytty Kvalt 19.6.2023 § 50)

Hae sivustolta