Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi valittava valtuusto, jossa Viitasaarella on kaudella 2017 – 2021 yhteensä 27 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: Kesk. 9, SDP  8, KD  2, Kok. 2, Peruss. 2, Vihr. 1, Vas. 1 ja  Viitasaaren puolesta ryhmä 2 valtuutettua. Valtuuston esityslistoihin ja pöytäkirjoihin pääset tutustumaan myös internetissä. Kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan suorana ja ne löydät myös tallenteena Youtubesta.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta, taloudellisesta kestävyydestä sekä toimintarakenteiden ja johtamisen tuloksellisuudesta. Valtuusto on myös kunnan strateginen johtaja. Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla, os. Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niitä voi seurata myös internetin kautta. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta myös Viitasaaren Seutu- lehdessä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla. Kaupunginvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungintalolla (keskushallinto) kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Seuraa kokousten nettilähetyksiä

Johto
Puheenjohtaja
Sisko Linna
pääkirjanpitäjä, sosionomi
(SDP)
puh. 050 310 8069
sisko.linna@viitasaari.fi
I Varapuheenjohtaja
Pirjo Grönholm-Paananen
sairaalapalvelujohtaja
(KESK)
puh. 050 521 3400
pirjo.gronholm-paananen@viitasaari.fi
II Varapuheenjohtaja
Jussi Kananen
(KESK)
jussi.kananen@viitasaari.fi
Pöytäkirjanpitäjä
Tiina Honkanen
kaupunginsihteeri
puh. 044 4597 301
tiina.honkanen@viitasaari.fi
Valtuutetut
Hannu Glad
kirvesmies, pääluottamusmies
(VAS)
puh. 040 575 6019
hannu.glad@viitasaari.fi
Teuvo Hakkarainen
kansanedustaja
(PS)
puh. 040 520 6800
teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi
Veikko Lindlöf
(SDP)
veikko.lindlof@viitasaari.fi
Virpi Hämäläinen
kirjanpitäjä, kotieläintilallinen
(Sit.)
puh. 040 411 7976
virpi.hamalainen@viitasaari.fi
Seppo Ijäs
yrittäjä
(PS)
seppo.ijas@viitasaari.fi
Mauri Kananen
yliluutnantti evp, ent. sosiaalityöntekijä
(KESK)
puh. 040 760 3680
mauri.kananen@viitasaari.fi
Sonja Kekkonen
opiskelija/ yhteiskuntatieteiden kandidaatti
(SDP)
puh. 040 706 4671
sonja.kekkonen@ viitasaari.fi
Ilkka Kemppainen
yrittäjä
(KESK)
puh. 0400 361 489
ilkka.kemppainen@viitasaari.fi
Jyrki Koskela
lehtori
(Viitasaaren puolesta/ sit.)
puh. 040 838 5318
jyrki.koskela@viitasaari.fi
Marjaana Kotilainen
aluekoordinaattori
(KD)
puh. 050 496 2031 marjaana.kotilainen@viitasaari.fi
Jari Kunelius
rehtori
(KOK)
puh. työ 044 459 7377
jari.kunelius@viitasaari.fi
Miia Kuusela
musiikin suunnittelijaopettaja, vararehtori
(SDP)
puh. 040 771 3828
miia.kuusela@viitasaari.fi
Vuokko Leivonen
(KESK)
puh. 040 586 5866
vuokko.leivonen@viitasaari.fi
Jonna Leppänen
lähihoitaja, sosionomi
(SDP)
jonna.leppanen@viitasaari.fi
Sari Hakonen
myyjä, yrittäjä
(SDP)
040 189 9969
sari.hakonen@viitasaari.fi
Elina Mäkinen
(KESK)
puh. 040 592 3040
elina.makinen@viitasaari.fi
Arvo Pietiläinen
eläkeläinen
(KESK)
puh. 0400 347 324
arvo.pietilainen@viitasaari.fi
Eero Pulkkinen
yrittäjä, eläkeläinen
(KESK)
puh. 0400 613 055
eero.pulkkinen@viitasaari.fi
Mikaela Ranto
ylioppilas
(VIHR)
puh. 0400 218 183
mikaela.ranto@viitasaari.fi
Risto Rossi
aluepäällikkö, eläkeläinen
(SDP)
risto.rossi@viitasaari.fi
Tuija Siltanen
myyntipäällikkö
(KOK)
puh. 0400 547 457
tuija.siltanen@viitasaari.fi
Hannu Suni
toimitusjohtaja
(KD)
puh. 0400 927 401
hannu.suni@viitasaari.fi
Outi Vornanen
myyjä
(SDP)
puh. 045 660 7344
outi.vornanen@viitasaari.fi
Sami Wiik
maaseutuyrittäjä
(KESK)
puh. 040 536 7758
sami.wiik@viitasaari.fi

Hae sivustolta