Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi valittava valtuusto. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta, taloudellisesta kestävyydestä sekä toimintarakenteiden ja johtamisen tuloksellisuudesta. Valtuusto on myös kunnan strateginen johtaja. Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuussa on kaudella 2021-2025 yhteensä 27 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: Kesk. 10, SDP  7, Peruss. 4,  Kok. 2, KD  1, Vas. 1, Pikkasen parempaa politiikkaa -ryhmä 1 ja Viitasaaren puolesta -ryhmä 1 valtuutettua.

Valtuuston esityslistoihin ja pöytäkirjoihin pääset tutustumaan myös internetissä. Kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan suorana ja ne löydät myös tallenteena Youtubesta.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla, os. Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niitä voi seurata myös internetin kautta. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta myös Viitasaaren Seutu- lehdessä. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla. Kaupunginvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungintalolla (keskushallinto) kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Seuraa kokousten nettilähetyksiä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto 1.6.2023 -31.5.2025
Puheenjohtaja Sisko Linna 
I varapuheenjohtaja Elina Mäkinen
II varapuheenjohtaja Hannu Suni

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 2021-2025
Maria Kaisa Aula, (KESK)
puh. 050 530 9697
mariakaisa.aula@viitasaari.fi
Pirjo-Grönholm-Paananen, (KESK)
puh. 040 184 2576, 050 521 3400
pirjo.gronholm-paananen@viitasaari.fi
Leila Haiko, (KESK)
puh. 040 587 8268
leila.haiko@viitasaari.fi
Jari Hämäläinen, (PS)
puh. 040 845 6168
jari.hamalainen@viitasaari.fi
Seppo Ijäs, (PS)
puh. 0400 344 402
seppo.ijas@viitasaari.fi
Jussi Kananen, (KESK)
puh. 050 363 9577 (työ)
jussi.kananen@viitasaari.fi
Seppo Kauppinen, (KESK)
puh. 050 312 4016
seppo.kauppinen@viitasaari.fi
Riitta Kemppainen, (VAS)
puh. 040 124 6220 (työ)
riitta.kemppainen@viitasaari.fi
Jyrki Koskela, (Viitasaaren puolesta YL 1)
puh. 040 838 5318, 040 714 3886 (työ)
jyrki.koskela@viitasaari.fi
Eija Körkkö-Närhi, (SDP)
puh. 044 507 0855
eija.korkko-narhi@viitasaari.fi
Veikko Lindlöf, (SDP)
puh. 040 414 5556
veikko.lindlof@viitasaari.fi
Sisko Linna, (SDP)
puh. 050 310 8069
sisko.linna@viitasaari.fi
Ilpo Manninen, (PS)
puh. 040 838 5391
ilpo.manninen@viitasaari.fi
Tiina Minkkinen, (KESK)
puh. 044 440 1071
tiina.minkkinen@viitasaari.fi
Elina Mäkinen, (KESK)
puh. 040 592 3040
elina.makinen@viitasaari.fi
Mauno Niskanen, (SDP)
puh. 040 567 4358
mauno.niskanen@viitasaari.fi
Anu Paananen, (KESK)
puh. 040 830 9308
anu.paananen@viitasaari.fi
Seppo Pietiläinen, (KESK)
puh. 040 507 6942
seppo.pietilainen@viitasaari.fi
Risto Rossi, (SDP)
puh. 0400 287 431
risto.rossi@viitasaari.fi
Teuvo Ruuhi, (KOK)
puh. 0400 241 993
teuvo.ruuhi@viitasaari.fi
Tuija Siltanen, (KOK)
puh. 0400 547 457
tuija.siltanen@viitasaari.fi
Hannu Suni, (KD)
hannu.suni@viitasaari.fi
Sirkka Tenhunen, (PS)
puh. 040 533 0774
sirkka.tenhunen@viitasaari.fi
Hilma Vepsäläinen, (SDP)
puh. 040 547 7377
hilma.vepsalainen@viitasaari.fi
Vertti Villman, (PS)
puh. 040 194 0654
vertti.villman@viitasaari.fi
Outi Vornanen, (SDP)
puh. 045 660 7344
outi.vornanen@viitasaari.fi
Päivi Vuorio, (KESK)
paivi.vuorio@viitasaari.fi

Hae sivustolta