Kotihoidon tuen kuntalisä

Viitasaaren kaupungissa maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää 1.9.2022 alkaen.Kuntalisän suuruus on 150 €/kk kaikista alle 3-vuotiaista lapsista kus­ta­kin erikseen, joista maksetaan kotihoidon tukea. Kuntalisä maksetaan, kun perheen kaikki lapset hoi­de­taan kotona. Tuen saaminen ei estä lapsen osallistumista avoimiin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin.

Vanhempien ei tarvitse hakea kuntalisää erikseen, vaan se maksetaan lasten kotihoidon tuen yhteydessä automaattisesti niille tuen saajille, joita kyseisen kunnan kuntalisän sopimusehdot koskevat. Tämä koskee myös niitä, joille lastenhoidon tuki on jo nyt maksussa Kelasta. Heille aloitetaan automaattisesti Viitasaaren kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä 1.9.2022 alkaen.

Hae sivustolta