Kaupunginhallitus

Henkilöitä useammassa rivissä, ryhmäkuva.
Kaupunginhallitus kuvattuna 2021.

Kaupunginhallitus

Viitasaaren kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, jotka jakautuvat puolueittain seuraavasti: KESK 4, 
SDP 3, PS 1 ja KOK 1. Kaupunginhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voit tutustua internetissä.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloudenhoitoa. Kaupunginhallitus vastaa myös kunnan omistajaohjauksesta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös- ja toimintakertomus. Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla kahden viikon välein arkimaanantaisin  klo 16.00 alkaen. Kokousten esityslistat liitteineen ovat tutustuttavissa neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään verkkosivuilla ja kaupungintalolla yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina.

Kaupunginhallituksen kokoukset kevätkaudella 2024:
15.01.2024
05.02.2024
04.03.2024
18.03.2024
08.04.2024
22.04.2024
06.05.2024
20.05.2024
03.06.2024
01.07.2024

Kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä kaikkien niiden valtuustoryhmän edustajilla (valtuutetulla), jonka ryhmällä ei muuten ole edustusta kaupunginhallituksen kokouksessa.

TehtäväNimiHenkilökohtainen varajäsen
PuheenjohtajaPirjo Grönholm-Paananen (KESK)
puh. 040 184 2576, 050 521 3400
pirjo.gronholm-paananen@viitasaari.fi
Anu Paananen, (KESK)
puh. 040 830 9308
anu.paananen@viitasaari.fi
VarapuheenjohtajaHilma Vepsäläinen (SDP)
puh. 040 547 7377
hilma.vepsalainen@viitasaari.fi
Leena Niskanen (SDP)
puh. 040 567 4369
EsittelijäHelena Vuopionperä-Kovanen, kaupunginjohtaja
puh. 050 307 6114
helena.vuopionpera-kovanen@viitasaari.fi
PöytäkirjanpitäjäTiina Honkanen, kaupunginsihteeri
puh. 044 459 7301
tiina.honkanen@viitasaari.fi
JäsenTuija Tuikkanen (KESK)
puh. 0400 183 748
tuija.tuikkanen@viitasaari.fi
Seppo Pietiläinen (KESK)
puh. 040 507 6942
seppo.pietilainen@viitasaari.fi
JäsenJussi Kananen (KESK)
puh. 050 363 9577 (työ)
jussi.kananen@viitasaari.fi
Leila Haiko (KESK)
puh. 040 587 8268
leila.haiko@viitasaari.fi
JäsenSeppo Kauppinen (KESK)
puh. 050 312 4016
seppo.kauppinen@viitasaari.fi
Jorma Kekkonen (KESK)
puh. 040 522 4176
jorma.kekkonen@viitasaari.fi
JäsenIlpo Manninen (PS)
puh. 040 838 5391
ilpo.manninen@viitasaari.fi
Mika Heinonen (PS)
puh. 045 873 5771
mika.heinonen@viitasaari.fi
JäsenRisto Rossi (SDP)
puh. 0400 287 431
risto.rossi@viitasaari.fi
Mauno Niskanen (SDP)
puh. 040 567 4358
mauno.niskanen@viitasaari.fi
JäsenTeuvo Ruuhi (KOK)
puh. 0400 241 993
teuvo.ruuhi@viitasaari.fi
Mervi Rihto (KOK)
mervi.rihto@viitasaari.fi
JäsenOuti Vornanen (SDP)
puh. 045 660 7344
outi.vornanen@viitasaari.fi
Veikko Lindlöf (SDP)
puh. 040 414 5556
veikko.lindlof@viitasaari.fi

Hae sivustolta