Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Viitasaaren kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, jotka jakautuvat puolueittain seuraavasti: Kesk. 3, 
SDP 3, KD 1, Kok. 1 ja Vas. 1. Kaupunginhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voit tutustua internetissä.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloudenhoitoa. Kaupunginhallitus vastaa myös kunnan omistajaohjauksesta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös- ja toimintakertomus. Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla kahden viikon välein arkimaanantaisin  klo 16.00 alkaen. Kokousten esityslistat liitteineen ovat tutustuttavissa neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään verkkosivuilla ja kaupungintalolla yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina.

Kaupunginhallituksen kokousajat:
11.1.2021
25.1.2021
8.2.2021
22.2.2021
15.3.2021
29.3.2021
26.4.2021
17.5.2021
7.6.2021
21.6.2021

Kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Kaupunginhallituksen kokouksissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Tehtävä Nimi Henkikohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Sami Wiik, maaseutuyrittäjä (KESK)
puh. 040 536 7758
sami.wiik@viitasaari.fi
Tuomo Toikkanen, agrologi AMK, yrittäjä (KESK)
puh. 0500 705 114
tuomo.toikkanen@viitasaari.fi
Varapuheenjohtaja Miia Kuusela, rehtori (SDP)
puh. 040 771 3828
miia.kuusela@viitasaari.fi
Outi Vornanen, myyjä (SDP)
puh. 045 660 7344
outi.vornanen@viitasaari.fi
Esittelijä Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
puh. 044 459 7300
janne.kinnunen@viitasaari.fi
 
Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen, kaupunginsihteeri
puh. 044 459 7301
tiina.honkanen@viitasaari.fi
 
Jäsen

Hannu Glad, kirvesmies, pääluottamusmies (VAS)
puh. 040 575 6019
hannu.glad@viitasaari.fi

Ilpo Manninen, yrittäjä/ eläk. (PS)
puh. 040 838 5391
ilpo.manninen (at) viitasaari.fi

 

Jäsen Risto Rossi, aluepäällikkö, eläkeläinen (SDP)

 

risto.rossi@viitasaari.fi

Juha Pöntiö
metsäkoneenkuljettaja (SDP)
puh. 0400 545 338
juha.pontio@viitasaari.fi
Jäsen Jonna Leppänen, lähihoitaja, sosionomi (SDP)
jonna.leppanen@viitasaari.fi
Sari Kinnunen
koulunkäynninohjaaja (SDP)
puh. 0400 886 545
sari.k.kinnunen@viitasaari.fi
Jäsen Ilkka Kemppainen, yrittäjä (KESK)
puh. 0400 361 489
ilkka.kemppainen@viitasaari.fi
Tuija Tuikkanen, (KESK)
puh. 0400 183 748
tuija.tuikkanen@viitasaari.fi
Jäsen Elina Mäkinen (KESK)
puh. 040 592 3040
elina.makinen@viitasaari.fi
Juha Kuronen, insinööri (KESK)

 

Jäsen Tuija Siltanen, myyntipäällikkö (KOK)
puh. 0400 547 457
tuija.siltanen@viitasaari.fi
Arto Kuntsi, henkilöstöpäällikkö, eläkeläinen (KOK)
puh. 040 179 0701
arto.kuntsi@viitasaari.fi
Jäsen Hannu Suni, toimitusjohtaja (KD)
puh. 0400 927 401
hannu.suni@viitasaari.fi
Marjaana Kotilainen, aluekoordinaattori (KD)
puh. 050 496 2031
marjaana.kotilainen@viitasaari.fi

Hae sivustolta