Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Viitasaaren kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, jotka jakautuvat puolueittain seuraavasti: KESK 4, 
SDP 3, PS 1 ja KOK 1. Kaupunginhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voit tutustua internetissä.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloudenhoitoa. Kaupunginhallitus vastaa myös kunnan omistajaohjauksesta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös- ja toimintakertomus. Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla kahden viikon välein arkimaanantaisin  klo 16.00 alkaen. Kokousten esityslistat liitteineen ovat tutustuttavissa neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään verkkosivuilla ja kaupungintalolla yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina.

Kaupunginhallituksen kokoukset v. 2023:
30.1.2023
13.2.2023
Kokouspäiviä täydennetään myöhemmin.

Kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä kaikkien niiden valtuustoryhmän edustajilla (valtuutetulla), jonka ryhmällä ei muuten ole edustusta kaupunginhallituksen kokouksessa.

TehtäväNimiHenkilökohtainen varajäsen
PuheenjohtajaPirjo Grönholm-Paananen (KESK)
puh. 040 184 2576, 050 521 3400
pirjo.gronholm-paananen@viitasaari.fi
Tiina Minkkinen (KESK)
puh. 044 440 1071
tiina.minkkinen@viitasaari.fi
VarapuheenjohtajaHilma Vepsäläinen (SDP)
puh. 040 547 7377
hilma.vepsalainen@viitasaari.fi
Eija Valorinta (SDP)
puh. 046 964 8181
eija.valorinta@viitasaari.fi
EsittelijäJanne Kinnunen, kaupunginjohtaja
puh. 044 459 7300
janne.kinnunen@viitasaari.fi
PöytäkirjanpitäjäTiina Honkanen, kaupunginsihteeri
puh. 044 459 7301
tiina.honkanen@viitasaari.fi
JäsenJussi Kananen (KESK)
puh. 050 363 9577 (työ)
jussi.kananen@viitasaari.fi
Leila Haiko (KESK)
puh. 040 587 8268
leila.haiko@viitasaari.fi
JäsenSeppo Kauppinen (KESK)
puh. 050 312 4016
seppo.kauppinen@viitasaari.fi
Marjaana Kotilainen (KD)
puh. 050 496 2031
kotilainen.marjaana@gmail.com
JäsenIlpo Manninen (PS)
puh. 040 838 5391
ilpo.manninen@viitasaari.fi
Mika Heinonen (PS)
puh. 045 873 5771
mika.heinonen@viitasaari.fi
JäsenElina Mäkinen (KESK)
puh. 040 592 3040
elina.makinen@viitasaari.fi
Jorma Kekkonen (KESK)
puh. 040 522 4176
jorma.kekkonen@viitasaari.fi
JäsenRisto Rossi (SDP)
puh. 0400 287 431
risto.rossi@viitasaari.fi
Mauno Niskanen (SDP)
puh. 040 567 4358
mauno.niskanen@viitasaari.fi
JäsenTeuvo Ruuhi (KOK)
puh. 0400 241 993
teuvo.ruuhi@viitasaari.fi
Mervi Rihto (KOK)
mervi.rihto@viitasaari.fi
JäsenOuti Vornanen (SDP)
puh. 045 660 7344
outi.vornanen@viitasaari.fi
Veikko Lindlöf (SDP)
puh. 040 414 5556
veikko.lindlof@viitasaari.fi

Hae sivustolta