Avustukset ja stipendit

Avustukset ja stipendit

Viitasaaren kaupunki tukee järjestöjä, yhteisöjä sekä yksityisiä toimijoita ja yksityishenkilöitä monella eri tavalla.

Sivun alareunasta löydät painikkeita eri avustusmuodoista.

Parhaillaan haettavana

_________________________________

Viitasaarella suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit v. 2022/ syyslukukausi

Viitasaaren kaupunki tukee toistaiseksi taloudellisesti kuntalaisten Viitasaarella suoritettavia opintosuorituksia avoimessa korkeakoulussa. Tukea maksetaan maksimissaan 300 euroa/lukuvuosi siten, että tuki myönnetään lukukausittain korkeakoulun veloituksen mukaisesti, kuitenkin enintään 15 €/opintopiste ja enintään 10 suoritetun opintopisteen pohjalta.

Korvausta syyslukukauden osalta on haettava 15.1.2023 mennessä. Hakemus osoitetaan Viitasaaren kaupunki/keskushallinto ja toimitetaan postin kautta osoitteella: Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti suomi.fi-viestit kautta https://www.suomi.fi/viestit.

Stipendin saamiskriteerit sekä tarkempi ohjeistus löytyvät sivulta Avointen korkeakouluopintojen stipendit.

_________________________________

Opiskelijastipendit

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.9.2017 § 92 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet, jonka mukaan Viitasaaren kaupunki myöntää vuosittain enintään viisi 1 000 euron suuruista opiskelijastipendiä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Viitasaarella toimivassa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella.

Tarkempi hakumenettely ja ohjeistus löytyy sivulta Viitasaaren opiskelijastipendit.

_________________________________

Hae sivustolta