Avustukset ja stipendit

Avustukset ja stipendit

Viitasaaren kaupunki tukee järjestöjä, yhteisöjä sekä yksityisiä toimijoita ja yksityishenkilöitä monella eri tavalla.

Sivun alareunasta löydät painikkeita eri avustusmuodoista.

_________________________________

Parhaillaan haettavana

Viitasaarella suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit v. 2020

Viitasaaren kaupunki tukeev. 2020 kuntalaisten opintosuorituksia avoimessa korkeakoulussa. Kaupungin maksaman stipendin määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste.

Korvausta syyslukukauden osalta on haettava 8.1.2021 mennessä. Hakemus osoitetaan Viitasaaren kaupunki/keskushallinto ja toimitetaan postin kautta osoitteella: Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti suomi.fi-viestit kautta https://www.suomi.fi/viestit.

Stipendin saamiskriteerit sekä tarkempi ohjeistus löytyvät sivulta Avointen korkeakouluopintojen stipendit.

_________________________________

Opiskelijastipendit

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.9.2017 § 92 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet, jonka mukaan Viitasaaren kaupunki myöntää vuosittain enintään viisi 1 000 euron suuruista opiskelijastipendiä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Viitasaarella toimivassa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella.

Tarkempi hakumenettely ja ohjeistus löytyy sivulta Viitasaaren opiskelijastipendit.

_________________________________

Taloyhtiöiden hissiavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää hissiavustuksia jatkuvalla haulla kerrostalohissien rakentamiseen. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin rakentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ennestään hissiä ole. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista ja päätöksen taloyhtiön hakemuksen perusteella tekee ARA.

Avustushakemus liitteineen on jätettävä kaupungin rakennusvalvontaan, joka toimittaa sen mahdollisen lausunnon kanssa ARAlle.

Lisätietoa avustuksen hakemisesta löytyy sivulta Taloyhtiöiden hissiavustukset.

_________________________________

Hae sivustolta