Avustukset ja stipendit

Avustukset ja stipendit

Viitasaaren kaupunki tukee järjestöjä, yhteisöjä sekä yksityisiä toimijoita ja yksityishenkilöitä monella eri tavalla.

Sivun alareunasta löydät painikkeita eri avustusmuodoista.

_________________________________

Parhaillaan haettavana

Järjestöavustukset 2021

Viitasaaren vapaa-aikapalvelut julistaa  haettavaksi

TOIMINTA-AVUSTUKSET URHEILUSEUROILLE JA NUORISOJÄRJESTÖILLE

Hakemukseen tulee liittää vuoden 2020 toiminta- ja tilikertomus sekä vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Hakuaika 19.3. mennessä.

 KULTTUURIN KOHDEAVUSTUKSET
järjestöille, yhteisöille, työryhmille sekä yksityisille
Avustusta voi hakea yksittäisen, kohdeluontoisen hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia myönnetään viitasaarelaisille yhdistyksille, muille yhteisöille, työryhmille ja henkilöille koko vuoden ajan. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen käyttötarkoitus, kohteen kustannusarvio sekä hakijan yhteystiedot. Hakemuksen tulee olla perillä ennen tapahtuman tai
toiminnan käynnistämistä. Hakuaika 30.4. mennessä.

ERITYISAVUSTUS KULTTUURIN ERILLISHANKKEISIIN

Viitasaaren kulttuuritoimen talousarvioon on varattu 10.000,- euron määräraha kulttuurin erillishankkeiden tukemiseen Viitasaarella. Avustuksilla tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on mm. parantaa kulttuurin saavutettavuutta, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä tuoda kulttuuri lähemmäksi kuntalaisia. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä hankkeen pääasiallinen sisältö, vastuu-henkilöt, yhteystiedot, aikataulu sekä arvioidut kokonaiskustannukset. Hakuaika 30.4. mennessä.

ERITYISAVUSTUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI

Viitasaaren liikuntatoimen kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 10.000,- määräraha käytettäväksi toimenpiteisiin, jotka tähtäävät viitasaarelaisten lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä toimenpiteet, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa, liikunnan järjestäjä, aikataulu, kohderyhmänä olevien lasten ja nuorten arvioitu määrä sekä arvioidut kokonaiskustannukset. Hakuaika 30.4. mennessä.

Avustusten hakeminen

Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava osoitteella Vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta email. liisa.hypponen@viitasaari.fi, kaupungintalon infosta tai kaupungin nettisivulta.

Lisätietoa antaa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto p. 044 4597 570 tai jorma.rihto@viitasaari.fi.

 

_________________________________

Viitasaarella suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit v. 2021

Viitasaaren kaupunki tukee toistaiseksi taloudellisesti kuntalaisten Viitasaarella suoritettavia opintosuorituksia avoimessa korkeakoulussa. Kaupungin maksaman stipendin määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste.

Korvausta kevätlukukauden osalta on haettava 30.6.2021 mennessä. Hakemus osoitetaan Viitasaaren kaupunki/keskushallinto ja toimitetaan postin kautta osoitteella: Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti suomi.fi-viestit kautta https://www.suomi.fi/viestit.

Stipendin saamiskriteerit sekä tarkempi ohjeistus löytyvät sivulta Avointen korkeakouluopintojen stipendit.

_________________________________

Opiskelijastipendit

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.9.2017 § 92 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet, jonka mukaan Viitasaaren kaupunki myöntää vuosittain enintään viisi 1 000 euron suuruista opiskelijastipendiä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Viitasaarella toimivassa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella.

Tarkempi hakumenettely ja ohjeistus löytyy sivulta Viitasaaren opiskelijastipendit.

_________________________________

Hae sivustolta