Ajoneuvojen siirto ja romuajoneuvot

Ajoneuvojen siirto ja romuajoneuvot

Lapin Ely keskus vastaa valtakunnallisesti tienpitoviranomaisen tehtävistä maanteiden ja valtion teiden osalta. Liikennettä ja sen turvallisuutta haittaavat ajoneuvot siirrätetään yleensä poliisin tai pelastusviranomaisen toimesta. Maantiellä olevasta ajoneuvosta tienkäyttäjä voi ilmoittaa havaintonsa siirrettävästä ajoneuvosta Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100. Aiheesta lisää ely-keskuksen omilla sivuilla.

Kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä alueilta, mikäli ajoneuvon omistaja ei tätä itse tee. Viitasaaren kaupungin elinympäristön ja asumisen palvelualue huolehtii tienpitoviranomaisena omistajatietojen selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä hallinnoimiltaan kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta sekä muilta hallinnoimiltaan maa-alueilta. Yksityisellä tiellä tai alueella kaupunki voi siirrättää ajoneuvon yksityisen tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta, kirjallisesta pyynnöstä. Ilmoituksen hylätystä ajoneuvosta kaupungin hallinnoimilla katu- ja maa-alueilla sekä yksityisillä maaalueilla voi tehdä Viitasaaren kaupungin elinympäristön ja asumisen palvelualueelle:

Viitasaaren kaupunki, Elinympäristön ja asumisen palvelualue
Keskitie 10, 44500 Viitasaari
viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Puh. 014 459 7411 (arkisin klo 9-12)

Ilmoituksessa tulee käydä ilmi ajoneuvon tarkka sijainti, malli ja merkki, väri, rekisterinumero ja mielellään tieto kuinka kauan ajoneuvo on seissyt paikalla.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Korvaus määrätään kaupungin vastuulle kuuluvien tai sen suorittamien toimenpiteiden osalta teknisen lautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.

Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseltä alueelta kaupunki siirtää romuajoneuvon pois vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä.

Yksityisalueilta kaupungin toimesta suoritetusta ajoneuvon siirrosta laskutetaan taksan mukaisin hinnoin ajoneuvon haltijaa tai rekisteriin viimeksi merkittyä viimeistä omistajaa. Mikäli omistaja / haltijatietoa ei ole saatavissa, voidaan kustannukset laskuttaa siirtopyynnön esittäjältä.

Ajoneuvojen siirrosta ja varastoinnista sekä hylättyjen romuajoneuvojen romuttamisesta kaupunki sopii tapauskohtaisesti toimintaa harjoittavan yrityksen kanssa, joka hoitaa käytännön järjestelyt.

Vesa Pulkkinen

yhdyskuntatekniikan työnjohtaja

040 194 5119 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Toimipaikka

Kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Jukka Tuohimaa

elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja

040 152 7225 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Toimipaikka

Kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Hae sivustolta