Viitasaaren työllisyysyksikkö

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö

Viitasaaren työllisyysyksikkö toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Työllisyysyksikön tehtävänä on työllistää vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä, velvoitetyöllistettäviä, sekä Pohjoisen Keski-Suomen monialaisen yhteispalvelun Viitasaarelaisia asiakkaita. Edellisten lisäksi työllisyysyksikön tehtäviin kuuluu kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen järjestäminen kaupungin eri yksiköihin ja Tuunari-pajalle sekä Pohjoisen Keski-Suomen monialaisenyhteispalvelun TYP hallinointi. 

Työllisyysyksikössä toimii työllisyyspäällikkö ja työpajaohjaaja sekä kaupungin hallinoiman Yritysduuni-hankkeen yrityskoordinaattori.

Tuunari-paja

Työllisyysyksikön osana toimii Tuunari-paja. Tuunari-pajalla on mahdollisuus olla palkkatukityöllistettynä, sekä kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Tehtävät työt ovat alihankintatyötä sekä omaan tuotantoon ja palveluihin liittyvää työtä, josta osa tehdään kiinteän pajan ulkopuolella. Tuunari-pajan oma tuotanto koostuu erilaisista puu-, maalaus- ja käsitöistä. Tuunari-pajalla on mahdollisuus myös pienimuotoiseen tilaustöiden tekemiseen.

 

Tuunari-paja

Lue lisää

Paikko®

Lue lisää

Yritysduuni-hanke

Lue lisää

TYP-Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Lue lisää

Palkkatukityö

Lue lisää

Oppisopimus

Lue lisää

Työkokeilu

Lue lisää

Kuntouttava työtoiminta

Lue lisää

Hae sivustolta