Osallisuus

Kaupunkistrategian mukaisesti Viitasaarella edistetään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia, kehitetään palveluhenkistä ja sujuvaa toimintakulttuuria sekä asukkaiden tiedonsaantia ja asiointia. Viitasaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2023 kaupungin osallisuussuunnitelman. Osallisuustyöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palvelualue. Viitasaarelle on asetettu osallisuustyöryhmä, joka määrittelee suunnitelman pohjalta tulevan vuoden osallisuustoimenpiteet.

Osallisuussuunnitelma (PDF)

Osallisuussuunnitelmalla on monta tarkoitusta. Osallisuussuunnitelma

  • sisältää toimenpiteet, joilla osallisuutta vahvistetaan
  • sisältää periaatteet, joilla osallisuutta toteutetaan
  • on opas osallisuuden mahdollistamiseksi jokapäiväisessä toiminnassa

Osallisuussuunnitelman valmisteli osallisuustyöryhmä Maahenki Oy:n johdolla. Kaupunginhallituksen nimeämä osallisuustyöryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana omiin työpajoihin sekä järjesti kaikille avoimen työpajan.

Osallisuustyöryhmä

Työryhmän asetti sivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.2.2024.

Hae sivustolta