Toimintaohjeet ja käyttöperiaatteet

Toimintaohjeita salin käyttäjille

 • Liikuntatiloissa tulee käyttää asianmukaisia sisäpelikenkiä tai tossuja. Huom! Mustapohjaisten, väriä päästävien sekä ulkojalkineiden käyttö on kielletty!
 • Pukutiloissa ei ole lukittavia kaappeja. Henkilökohtaisten esineiden säilytys tiloissa tapahtuu omalla vastuulla.
 • Vakiovuorot peruuntuvat isojen yleisötilaisuuksien vuoksi. Muutoksista ja peruutuksista ilmoitetaan sähköisesti.
 • Käyttäjät / käyttäjäryhmä ovat korvausvelvollisia kaluston tahallisesta rikkomisesta ja väärinkäytöksistä. Rikkoutuneesta kalustosta on ilmoitettava heti vapaa-aikatoimistoon.
 • Jokaisella käyttövuorolla on vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että vuoro loppuu oikea-aikaisesti, toimintaohjeita noudatetaan ja että liikuntavälineet palautetaan niille kuuluville paikoille.
 • Päivän viimeinen käyttövuoro huolehtii tilan valojen sammuttamisesta. Kytkimet ovat oven vieressä.
 • Monitoimihalli on savuton ja päihteetön alue.

Hyvien pelisääntöjen ja käytöstapojen noudattaminen takaavat viihtyvyyden ja tilojen käytön sujuvuuden kaikille. Tiloissa on tallentava kameravalvonta.

Viitasaari Areenan yleiset käyttöperiaatteet

 • Monitoimihallin käyttöpalveluista vastaavat vapaa-aika- ja koulutoimi.
 • Hallin yleiset käyttövuorot laitetaan julkisesti haettavaksi elokuussa. Vakiovuorojen varaaminen tapahtuu keskitetysti vapaa-aikatoimiston kautta, pois lukien yksittäiset tilaisuudet/tapahtumat.
 • Hallin koulukäytön ulkopuolinen käyttö on maksullista. Maksuista päätetään sivistyslautakunnan määrittelemien maksuperusteiden mukaisesti. Käyttämättä jätetyistä vakiovuoroista laskutetaan täysimääräinen vahvistettu maksu. Maksamattomien vuorojen johdosta ko. ryhmä tai henkilö voi menettää oikeutensa myönnettyyn vuoroon.
 • Vapaa-aikatoimi pidättää itsellään oikeuden varausmuutoksiin isojen tilaisuuksien/tapahtumien (mm. messut, konsertit) järjestämistä varten.
 • Hallin päivittäinen käyttöaika on klo 8.00 – 22.00, josta ma-pe klo 8.00 – 15.00 välinen aika on pääsääntöisesti koulujen liikuntakäytössä.
 • Jokaisessa tapahtumassa, tilaisuudessa tai vakiovuorolla on oltava nimettynä vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että Viitasaari Areenan toimintaohjeita noudatetaan.
 • Turnausten ja yksityistilaisuuksien (mm. messut, konsertit jne.) järjestäjät vastaavat järjestyksen pidosta hallin sisätiloissa sekä ulkoalueella hallin välittömässä läheisyydessä. Tapahtumia koskevista käytännön järjestelyistä (tuolit, mahdollinen ylimääräinen siivous, AV-laitteiden käyttö) sovitaan erikseen.
 • Hallin rakenteita, kalustoa ja irtaimistoa on käsiteltävä asianmukaisesti. Käyttäjä/käyttäjät ovat korvausvelvollisia väärinkäytöksistä tai tahallisesta välineistön rikkoutumisesta. Rikkoontuneesta kalustosta on ilmoitettava vapaa-aikatoimistoon.
 • Hallin lämpiön ja keittiötilojen käytöstä tilaisuuksien/tapahtumien aikana tulee ilmoittaa erikseen vapaa-aikatoimistoon.
 • Monitoimihallin alue on savuton ja päihteetön. Tapahtuman aikana säännön noudattamisesta vastaa tilaisuuden järjestäjä.

Vapaa-aikatoimi

Hae sivustolta