Toimintaohjeet ja käyttöperiaatteet

Toimintaohjeita salin käyttäjille

 • Liikuntatiloissa tulee käyttää asianmukaisia sisäpelikenkiä tai tossuja. Huom! Mustapohjaisten, väriä päästävien sekä ulkojalkineiden käyttö on kielletty!
 • Pukutiloissa ei ole lukittavia kaappeja. Henkilökohtaisten esineiden säilytys tiloissa tapahtuu omalla vastuulla.
 • Vakiovuorot peruuntuvat isojen yleisötilaisuuksien vuoksi. Muutoksista ja peruutuksista ilmoitetaan sähköisesti.
 • Käyttäjät / käyttäjäryhmä ovat korvausvelvollisia kaluston tahallisesta rikkomisesta ja väärinkäytöksistä. Rikkoutuneesta kalustosta on ilmoitettava heti vapaa-aikatoimistoon.
 • Jokaisella käyttövuorolla on vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että vuoro loppuu oikea-aikaisesti, toimintaohjeita noudatetaan ja että liikuntavälineet palautetaan niille kuuluville paikoille.
 • Päivän viimeinen käyttövuoro huolehtii tilan valojen sammuttamisesta. Kytkimet ovat oven vieressä.
 • Monitoimihalli on savuton ja päihteetön alue.

Hyvien pelisääntöjen ja käytöstapojen noudattaminen takaavat viihtyvyyden ja tilojen käytön sujuvuuden kaikille. Tiloissa on tallentava kameravalvonta.

Viitasaari Areenan yleiset käyttöperiaatteet

 • Monitoimihallin käyttöpalveluista vastaavat vapaa-aika- ja koulutoimi.
 • Hallin yleiset käyttövuorot laitetaan julkisesti haettavaksi elokuussa. Vakiovuorojen varaaminen tapahtuu keskitetysti vapaa-aikatoimiston kautta, pois lukien yksittäiset tilaisuudet/tapahtumat.
 • Hallin koulukäytön ulkopuolinen käyttö on maksullista. Vapaa-aikatoimenjohtaja päättää maksuista sivistyslautakunnan määrittelemien maksuperusteiden mukaisesti. Käyttämättä jätetyistä vakiovuoroista laskutetaan täysimääräinen vahvistettu maksu. Maksamattomien vuorojen johdosta ko. ryhmä tai henkilö voi menettää oikeutensa myönnettyyn vuoroon.
 • Vapaa-aikatoimi pidättää itsellään oikeuden varausmuutoksiin isojen tilaisuuksien/tapahtumien (mm. messut, konsertit) järjestämistä varten.
 • Hallin päivittäinen käyttöaika on klo 8.00 – 22.00, josta ma-pe klo 8.00 – 15.00 välinen aika on pääsääntöisesti koulujen liikuntakäytössä.
 • Jokaisessa tapahtumassa, tilaisuudessa tai vakiovuorolla on oltava nimettynä vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että Viitasaari Areenan toimintaohjeita noudatetaan.
 • Turnausten ja yksityistilaisuuksien (mm. messut, konsertit jne.) järjestäjät vastaavat järjestyksen pidosta hallin sisätiloissa sekä ulkoalueella hallin välittömässä läheisyydessä. Tapahtumia koskevista käytännön järjestelyistä (tuolit, mahdollinen ylimääräinen siivous, AV-laitteiden käyttö) sovitaan erikseen.
 • Hallin rakenteita, kalustoa ja irtaimistoa on käsiteltävä asianmukaisesti. Käyttäjä/käyttäjät ovat korvausvelvollisia väärinkäytöksistä tai tahallisesta välineistön rikkoutumisesta. Rikkoontuneesta kalustosta on ilmoitettava vapaa-aikatoimistoon.
 • Hallin lämpiön ja keittiötilojen käytöstä tilaisuuksien/tapahtumien aikana tulee ilmoittaa erikseen vapaa-aikatoimistoon.
 • Monitoimihallin alue on savuton ja päihteetön. Tapahtuman aikana säännön noudattamisesta vastaa tilaisuuden järjestäjä.

Vapaa-aikatoimi

Hae sivustolta