Heinä-Suvanto

Heinä-Suvanto on retkikohde ja alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittävä lintukosteikko. Alue on rauhoitettu ja luonnonsuojelualuetta koskevat erityiset rauhoitusmääräykset.

Kosteikko on muodostunut järvestä, joka kuivatettiin vuonna 1812. Heinä-Suvanto on vetistä, keväisin tulvivaa luhtaista nevaa. Kosteikkoa kiertää paikoin iäkäspuustoinen rantavalli. Rantavallin takana on alueen eteläpuolella ja länsipuolella osin
luonnontilaisena säilynyt laaja suoalue, jolla tavataan monipuolinen valikoima räme-, korpi -ja nevatyyppejä.

Luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1995. Kosteikko on merkittävä lintujen muuttoaikaan sekä pesimäalueena, sillä alueella on tavattu pesimässä yli sata lintulajia. Kosteikon läpi kulkee vesiuoma ja suurin osa kasvustoista on järvikortetta, mutta Heinä-Suvannolla on myös saraniittyjä ja pensaikkovyöhykkeitä.

Luontopolku alkaa nuotiopaikalta ja vie lintutornille. Oheiseen karttaan luontopolku on merkitty sinioranssilla katkoviivalla. Lintutornille pääsee myös lyhyempää reittiä tien mutkasta lähtevän polun kautta. Vuonna 2015 rakennettu lintutorni on kosteikon itäisellä laidalla. Edestakaisin kuljettavan reitin pituus yhteen suuntaan noin noin kilometri. Reitillä on viitoitus, jossa vihreäpohjaisella taustalla on valkoinen nuoli. Luontopolun varrella on opastauluja. Polku on sorastettu ja osin pitkostettu.

Heinä-Suvannon merkityllä reiteillä pärjää kuivalla kelillä esimerkiksi lenkkikengillä, mutta korkean veden aikaan, esimerkiksi keväällä, vedenpitävät ja korkeavartiset kengät ovat tarpeen. Säästät luontoa kulutukselta pysyttelemällä merkityllä polulla ja pitkospuilla. Koirat ja muut lemmikit on pidettävä kytkettyinä luonnonsuojelualueella.

Heinä-Suvannon nykyinen lintutorni on rakennettu samalla paikalla olleen tornin tilalle. Aiemmin Heinä-Suvannolla oli toinen lintutorni kosteikon pohjoisosan saarekkeessa,
jonne polku haarautuu Pekanpuun luona. Tämä torneista pohjoisempi ja sinne vievät pitkospuut on purettu.

Nuotiopaikka ja lintutorni sopivat hyvin eväiden nauttimiseen. Nuotiopaikan luona on polttopuita liiterissä sekä puucee. Avotulen saa tehdä ainoastaan merkityllä nuotiopaikalla. Muualla alueella avotulen tekeminen on kiellettyä. Tarkista ruohikko- ja metsäpalovaroitukset ennen tulen tekemistä. Alueella ei ole jätehuoltoa.

Heinä-Suvannon lintuveden luonnonsuojelualue on lain nojalla rauhoitettu
Rauhoitusmääräyksien mukaan alueella on kielletty

  • ojien kaivaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten vahingoittaminen
  • metsänhakkuu
  • kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen marjoja ja sieniä lukuunottamatta
  • puutavaran varastointi
  • kaikenlainen eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen
  • maan käyttö viljelykseen
  • rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen
  • liikkuminen moottoriajoneuvolla sulan maan aikana
  • tulenteko, telttailu ja muu leirytyminen
  • muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätös Nro LA-206/17.3.1995, tiedustelut: Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 500

Hae sivustolta