Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääsee parhaiten vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Kaupungin verkkosivuilta löydät Viitasaaren kaupungin toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, kuulutukset, valtuuston kokousvideot ja live-lähetykset sekä toimielinten jäsenten ja vaikuttamistoimielinten – eli vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston – yhteystiedot.

Osallistua ja vaikuttaa voit muun muassa seuraavilla tavoilla:

– kysy, keskustele ja anna palautetta
– tee kuntalaisaloite
– osallistu kaupungin järjestämiin keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin sekä asukastapaamisiin
– seuraa päätöksentekoa
– äänestä: äänestämällä voit vaikuttaa luottamushenkilöiden valintaan
– voit myös keskustella ja ottaa kantaa valmisteilla oleviin asioihin facebookissa

Lähetä palautetta

Voit jättää palautetta kaupungin toiminnasta tai esimerkiksi saamastasi palvelusta.

Tee aloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaikki aloitteet käsitellään aina ensimmäiseksi kaupunginhallituksessa, joka antaa täytäntöönpano-ohjeet ja vastuuttaa aloitteen valmistelun. Kaikki aloitteet viedään vähintään kerran vuodessa tiedoksi valtuustolle, vaikka toimivalta aloitteen tarkoittamassa asiassa olisi muulla toimielimellä.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava  käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

 

 

Hae sivustolta