Talousarvio ja tilinpäätös

Tilinpäätös

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää kunnan tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös sisältää myös mm. toimintakertomuksen, jossa todetaan kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kuvataan kunnan toiminnan kehittymistä.

Tilipäätöksen aikataulu

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa määritellään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten palvelut ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvion toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti seurataan ja siitä raportoidaan määrätyin väliajoin valtuustolle ja muille toimielimille.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024

Talousarvion 2024 tunnuslukuja (ennuste)

 • Toimintatulot: 7 276 622 € ​
 • Toimintamenot: -25 223 040 €​
 • Verotulot: 12 827 922 €
 • Valtionosuudet 7 944 263 euroa
 • Toimintakate: –17 946 416 €
 • Vuosikate: 2 825 767 € (käyttöomaisuuden poistot -2 803 192€), 484 €/as​
 • Tilikauden tulos: 22 575 €​
 • Investoinnit, netto: – 2 308 000 €​

Talousarvio ja henkilöstösuunnitelma 2023

Talousarvion tunnuslukuja vuonna 2023 (ennuste)

 • tuloveroprosentti 8,36
 • verotulot 12 543 000 euroa
 • valtionosuudet 9 926 000 euroa
 • vuosikate 4 291 585 euroa
 • tilikauden tulos 1 613 836 euroa

Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

Aiempien vuosien dokumentteja

Hae sivustolta