Nuorisovaltuusto

Viitasaaren nuorisovaltuusto on viitasaarelaisista nuorista koostuva vaikuttamistoimielin. Se on aloittanut toimintansa vuonna 2007.

Nuorisovaltuusto ottaa siis kantaa Viitasaaren kaupungin päätöksentekoon sekä kaupungin yhteisiin asioihin. Kaupungin tehtävä on varmistaa, että nuorisovaltuustolla on tarpeelliset puitteet nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiseksi. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Viitasaaren nuorisovaltuustossa on 12 jäsentä. Jäsenillä voi olla erilaisia tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi puheenjohtajan, sihteerin, media- ja somevastaavan sekä pöytäkirjantarkastajan tehtävät. Lisäksi nuorisovaltuustolla on seitsemän kummivaltuutettua. Kummivaltuutetut ovat Maria-Kaisa Aula (KESK), Riitta Kemppainen (VAS), Jyrki Koskela (Viitasaaren puolesta), Tuija Siltanen (KOK), Hannu Suni (KD), Vertti Villman (PS) ja Hilma Vepsäläinen (SDP). Kummivaltuutetut ovat kaupunginvaltuutettuja, jotka on nimetty nuorisovaltuuston tukihenkilöiksi.

Nuorisovaltuuston kausi on yksi vuosi. Kausi vaihtuu aina vuoden vaihteessa. Uusi nuorisovaltuusto valitaan demokraattisesti vaalein, mikäli hakijoita on yli 12. Hakijoiden tulee olla 13—18-vuotiatia Viitasaarella kirjoilla olevia nuoria.

Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään noin kerran kuussa, ja ne ovat avoimia yleisölle. Kokouspaikkana toimii vaihdellen joko nuorisotalo, Digikeskus tai muu kokoustamiseen soveltuva tila. Kokouksiin voidaan kutsua nuorisovaltuutettujen lisäksi kummivaltuutetut, kaupunginjohtaja tai muita kokouksessa käsiteltävien asioiden kannalta oleellisia henkilöitä.

Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä kestävän kehityksen toimikunnan kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeus tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston jäsen saa esittää kysymyksiä ja nuorisovaltuuston mielipiteitä kokouksessa kuten muutkin kokouksen osallistujat, mutta hän ei saa äänestää eikä olla paikalla salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä. Kokouksiin osallistuminen on yksi nuorisovaltuuston tärkeimmistä vaikuttamisen kanavista.

Nuorisovaltuusto voi vaikuttaa yhteisiin asioihin myös ilmaisemalla mielipiteensä kirjallisessa muodossa. Tällöin puhutaan tapauksesta riippuen joko esimerkiksi aloitteesta, lausunnosta tai kannanotosta. Näistä voit lukea lisää nuorisovaltuuston pöytäkirjoista.

Lisäksi nuorisovaltuusto järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa. Ajankohtaista tietoa nuorisovaltuuston toiminnasta ja tapahtumista on Instagram-tilillä @vtsnuva.

Nuorisovaltuustolle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen nuorisovaltuusto@viitasaari.fi

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Nuorisovaltuuston jäsenet 2024

Martta Hiltunen
Enni Kuisma
Vanamo Vihava
Johanna Pasanen
Helmi Korhonen
Anniina Hämäläinen
Aada Kautto
Sanni Niskanen
Essi Puranen
Leevi Puranen
Emil Hackselius
Inka Mäkinen

Nuorisovaltuuston ohjaaja on nuorisotyöntekijä Veikko Pennanen.

Nuorisovaltuuston toiminta perustuu kuntalain (10.4.2015/410) kohtaan 26 §:

”Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto (- -).
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat 2023

Hae sivustolta