Hulevesi

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetulla alueella maanpinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Hulevesien hallintaan on tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota, koska yhdyskuntarakenteet tiivistyvät ja ilmasto muuttuu kaiken aikaa. Tulvariskit lisääntyvät varsinkin kaupunkien keskustoissa asfalttialueiden lisääntyessä ja luonnonvaraisten alueiden pienentyessä.

 

 

Hulevesien hallinta

Viitasaaren kaupunki hyväksyi Hulevesiohjelman valtuuston kokouksessa vuonna 2018.

Hulevesien hallintaa varten täytyy kunnostaa olemassa olevia ojia ja rakenteita, sekä tehdä kosteikkoja ja viivystysalueita hulevesien hallintaan. Näiden toimenpiteiden kustannuksia varten kunnat ovat alkaneet keräämään hulevesimaksua kattamaan toimenpiteet. Viitasaarella ei ole vielä tehty päätöstä mahdollisesta hulevesimaksusta.

 

 

 

Hae sivustolta