Lapsettomuus

Kun lapsi antaa odotuttaa itseään

Lapsettomuus koskettaa syvästi, koska kyse on ihmisen kaikkein yksityisimmistä asioista, seksuaalisuudesta ja lisääntymisestä, eikä niistä ole aina helppo puhua. Lapsettomuuden kriisi on eriasteinen eri ihmisillä riippuen aiemmista koetuista kriiseistä, persoonallisuudesta ja lapsitoiveiden voimakkuudesta. Tahaton lapsettomuus koskettaa noin joka kuudetta raskautta yrittävää. Suurimmalla osalla syynä on toisen osapuolen tai molempien alentunut hedelmällisyys. Osalla syytä ei löydy edes lääketieteellisin keinoin. Lapsettomuudella tarkoitetaan sitä, että raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa säännöllisistä yhdynnöistä huolimatta.
Terveyskirjaston tietoa lapsettomuudesta

Simpukka on tahattomasti lapsettomien yhteisö ja tarjoaa mahdollisuuksia vertaistukeen vertaisohjaajien ohjaamissa vertaistukiryhmissä, suljetuissa Facebook -ryhmissä ja verkkovertaisten luotsaamissa vertaischateissa. Tieto siitä, että muut käyvät läpi samoja asioita ja ymmärtävät, helpottaa omaa oloa.

Simpukka

Tutkimukset

Lapsettomuustutkimukset voidaan käynnistää, kun raskaus ei ole alkanut vuoden yrittämisen jälkeen. Tutkimuksiin voi hakeutua terveyskeskukseen, gynekologille tai yksityiselle lapsettomuusklinikalle. Tutkimuksilla pyritään selvittämään onko alentuneesta hedelmällisyydestä vai hedelmättömyydestä. Tutkimusten perusteella voidaan arvioida tarvitaanko hoitoa vai voidaanko raskauden alkamista jäädä vielä odottamaan. Lapsettomuustutkimukset aloitetaan parille aina yhdessä, yleensä perusterveydenhuollossa. Naiselle tehdään gynekologinen tutkimus ja mieheltä tutkitaan siemennestenäyte. Hoito suunnitellaan lapsettomuuden syyn ja parin toiveiden mukaan.

Lapsettomuustutkimukset

Adoptio

Jos lasta ei kuulu yrityksistä huolimatta, voi harkittavaksi tulla adoptio. Adoptiossa lapsen etu on aina ensisijainen tarkoitus. Lapselle etsitään sellaisia vanhempia, joilla on riittävästi voimavaroja vastata lapsen tarpeisiin. Adoptioperheellä tulee olla psyykkiset, fyysiset ja taloudelliset edellytykset ottaa vastuu lapsesta. Adoptioprosessi alkaa aina adoptioneuvontaan osallistumisella, joka on lakisääteinen. Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta.

Adoptio on hieno tapa tulla perheeksi! Adoptioperheet ry on yhdistys, joka levittää kokemusperäistä ja tutkittua tietoa kaikille niille, joita adoptio koskettaa. Adoptiossa on monta eri osapuolta, joiden tarpeet ja kokemus ovat hieman erilaiset.

Interpedia toimii Suomen adoptiolautakunnan valtuuttamana adoptiopalvelunantajana kansainvälisissä adoptioissa. Teemme yhteistyötä adoptiolasta toivovien adoptionhakijoiden ja ulkomaisten palvelunantajien kanssa Suomen adoptiolainsäädännön mukaisesti.

Perhe-etuudet ovat adoptiovanhemmille suurelta osin samanlaiset kuin biologisille vanhemmillekin. Erona on, että adoptiovanhemmat eivät voi saada äitiysrahaa, mutta he saavat pidemmän vanhempainrahakauden.

Adoptioperheen tuet

Hae sivustolta