Kaavoitus ja mittaus

Kaavoitus ja mittaus

Maankäyttöpalveluihin sisältyvät kaavoitus-, kiinteistö-, mittaus- ja paikkatietopalvelut. Niiden avulla huolehditaan yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä asuin- ja palvelurakentamisen tonttitarpeen tyydyttämisestä.

Kaavoitus on kaupungin maankäytön suunnittelua. Kaupunginhallitus päättää kaavojen laatimisesta ja niiden muuttamisesta. Kaavoitustoimi huolehtii yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja vastaa kaupungin maapoliittisten linjausten toteuttamisesta sekä siitä, että rakennusmaata on käytettävissä eri tarkoituksia varten oikeilta alueilta oikeaan aikaan. Kaupunginhallitus päättää maan ostamisesta ja myymisestä.

Paikkatieto- ja mittauspalvelut tuottaa palveluja maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin, ylläpitää kaupungin kanta- ja osoitekarttoja sekä kunnan osoitejärjestelmää ja laatii asemakaavojen pohjakartat. Mittaustoimi tekee viranomaistyötä muun muassa maanmittauslaitoksen kanssa. Mittaustoimi suorittaa myös kaupungin ja yksityisten tarpeisiin tehtäviä maastomittauksia.

Jukka Tuohimaa

elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja

040 152 7225 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Toimipaikka

Kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Riina Pietarila

Rakennusarkkitehti

040 5711 865 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Toimipaikka

Kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Antti Mustonen

kartoittaja

040 198 5481 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Toimipaikka

Kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Taina Paananen

piirtäjä

044 459 7451 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Toimipaikka

Kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Hae sivustolta