Kaavoitus ja mittaus

Kaavoitus ja mittaus

Maankäyttöpalveluihin sisältyvät kaavoitus-, kiinteistö-, mittaus- ja paikkatietopalvelut. Niiden avulla huolehditaan yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä asuin- ja palvelurakentamisen tonttitarpeen tyydyttämisestä.

Kaavoitus on kaupungin maankäytön suunnittelua. Kaupunginhallitus päättää kaavojen laatimisesta ja niiden muuttamisesta. Kaavoitustoimi huolehtii yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Tekninen johtaja vastaa kaupungin maapoliittisten linjausten toteuttamisesta sekä siitä, että rakennusmaata on käytettävissä eri tarkoituksia varten oikeilta alueilta oikeaan aikaan. Kaupunginhallitus päättää maan ostamisesta ja myymisestä.

Paikkatieto- ja mittauspalvelut tuottaa palveluja maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin, ylläpitää kaupungin kanta- ja osoitekarttoja sekä kunnan osoitejärjestelmää ja laatii asemakaavojen pohjakartat. Mittaustoimi tekee viranomaistyötä muun muassa maanmittauslaitoksen kanssa. Mittaustoimi suorittaa myös kaupungin ja yksityisten tarpeisiin tehtäviä maastomittauksia.

Juho Tenhunen

teknisen toimialajohtaja

044 459 7380 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Helena Raatikainen

aluearkkitehti

044 459 7389 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Kaisa Honkakallio

kaavoittaja

044 459 7384 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Taina Paananen

piirtäjä

044 459 7451 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Hae sivustolta