Wiitaunionin sopimuksen päättäminen ja tehtävien järjestäminen 1.1.2024 lähtien käsittelyssä Viitasaarella ja Pihtiputaalla

Pihtiputaan kunnanhallitus ja Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelevät kokouksissaan 6.6.2022 valtuustoille annettavaa esitystä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteistyösopimuksen eli Wiitaunionin sopimuksen päättämisestä.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen eli perusturvan palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja nykyiseen Wiitaunionin yhteislautakunnan palvelu-tuotantoon perustuva toiminta ajetaan hallitusti alas. Muutoin Wiitaunionin toimintaan tehtävät muutokset astuvat voimaan vuodesta 2024 alkaen. Tavoitteena on saada kuntien organisaatiot vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden kunnan tehtävien järjestämistä.

Esityksen mukaan Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteislautakunnat lakkaavat 31.12.2023 ja molempiin kuntiin perustetaan omat toimielimet. Valtuuston, hallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi kuntiin perustetaan omat elinvoima-lautakunnat sekä sivistys-ja hyvinvointilautakunnat, joiden esittelystä vastaavat kuntien omat johtavat viranhaltijat. Yhteiset viranhaltijat ja toimihenkilöt palaavat peruskuntiensa palvelukseen Wiitaunionista tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Esityksen mukaan Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin yhteistoimintaa jatketaan Viitasaaren alueen musiikkiopiston, Viitaseudun opiston ja Wiitaunionin aluekirjaston palveluiden järjestämisessä. Yhteistoiminnasta laaditaan uudet sopimukset syksyllä 2022. Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lukioiden yhteinen aluelukiojohtamisjärjestelmä purkautuu ja lukioilla on jatkossa omat rehtorinsa.

Molemmat kunnat järjestävät henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ICT- ja tietohallinnon palvelut itse päättämällään tavalla. Alustavan suunnitelman mukaan Viitasaari liittyy Keski-Suomen Monetra osakeyhtiöön talous- ja palkkahallinnon palveluiden osalta ja hankkii ICT-palvelut kuntien Tiera Oy:ltä. Pihtiputaalla ICT-palvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut tuotetaan jatkossakin kunnan omana toimintana. Näistä tehdään erilliset ratkaisut ja päätökset syksyn 2022 aikana. Viitasaaren kaupungin organisaatioon hallinto-ja talouspalveluihin sijoittuu uutena viranhaltijana kaupungin oma talous- ja tietohallintopäällikkö. Järjestely tukee laadukkaiden kuntakohtaisten palveluiden järjestämistä, kun viranhaltijat voivat keskittyä kahden kunnan sijaan yhden kunnan toimintaan ja tukipalvelujen järjestämiseen.

Kaikissa henkilöstömuutoksissa noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta, eli muutoksen kohteena oleva henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä vastaanottavan organisaation palvelukseen.

Wiitaunionin purkautumisesta aiheutuu muutoskustannuksia. Osa kustannuksista on muutokseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia ja osa jatkuvaluonteisia lisäkustannuksia, kun henkilöstökuluja ei enää jaeta kahden kunnan kesken.

Muutokset eivät koske Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ja maaseutuhallinnon yhteistoimintaa, vaan sopimuskuntien kanssa jatketaan yhteistoimintaa nykyiseen tapaan.

Kaupungintalo on suljettu 27.5.2022 – Katso ohjeet yhteydenottoihin

Kaupungintalo, kaupungintalon puhelinvaihde ja neuvontapiste sekä asiointipiste on suljettu perjantaina 27.5.2022.

Sulkuajalla tavoitat meidät alla olevista numeroista:

Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut on suljettuna pe 27.5.2022. Kiireellisissä asioissa saat välitöntä apua sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, yhteydenotot puh. 014 266 0149. Mikäli sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut sekä akuutin kriisiavun kaikenikäisille.

Varhaiskasvatus/ päivähoito
Puh. 044 459 6853

Ympäristönsuojelu:
Puh. 044 459 6815, 044 733 5806

Rakennustarkastus
Puh. 044 459 7391

Viitasaaren Vuokra-asunnot
Puh. 040 735 8796, soittoaika klo 9-10. Palvelu ajanvarauksella klo 10-15

Pöytäkirjat ja kuulutuksiin liittyvät asiakirjat
Ilmoitustaululla oleviin kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin kirjastossa.

Jätteenkuljetukseen tulossa muutoksia, muita uudistuksia esitetään – Tutustu ajankohtaisiin jäteasioihin jäteillan videotaltiointi katsomalla

Viitasaarella järjestettiin jäteilta torstaina 5.5. jäteilta, jossa käsiteltiin Viitasaarta ja Pihtipudasta koskevia jäteasioita. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 2 viikkoa (7.6. saakka) kaupungin Youtube-kanavalla. Tilaisuus kannattaa katsoa, sillä siinä käsitellään perusteellisesti ja selventävästi monia Viitasaarella ja Pihtiputaalla puhuttaneita jätteisiin liittyviä asioita.

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan alueella asuinkiinteistöt siirtyvät kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin jätelautakunnan päätöksellä.

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa kiinteistöjen omien sekajäteastioiden tyhjennyksen ja jätekuljetuksen järjestää kunta tai kuntien jäteyhtiö. 26. huhtikuuta päätöksen tehnyt Sydän-Suomen jätelautakunta käsitteli asiaa selvityksen perusteella. Eri seikkojen tarkastelun perusteella selvityksessä todettiin, että nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia.

Muutos astuu voimaan siirtymäkauden jälkeen, Pihtiputaalla ja Viitasaarella 1.5.2025 alkaen. Siihen saakka kiinteistönhaltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan yrityksen kanssa, mikäli jätteet käsitellään kiinteistön oman jäteastian kautta. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen eli kiinteistöjen omien jäteastioiden lisäksi Viitasaaren ja Pihtiputaan haja-asutusalueella on täydentävänä järjestelmänä kunnan aluekeräyspisteitä, joihin voi perusmaksulla toimittaa hyötyjätteitä ja erillistä käyttöoikeusmaksua vastaan myös sekajätteitä. Hyväksytty palvelutaso sekä lainsäädäntö ohjaa sekajätteen osalta nykyistä vahvemmin kiinteistökohtaiseen keräykseen.

Jätehuoltomääräyksiä ollaan päivittämässä ja niiden luonnosversio on asetettu nähtäville. Määräysluonnoksessa on otettu huomioon tulevat muutokset mm. jätelainsäädännön sekä jäteviranomaisen tekemien päätösten osalta (esim. kuljetusjärjestelmä, palvelutaso). Jätehuoltomääräysten luonnoksesta voi jättää mielipiteitä 1.8. saakka, ohjeet erillisessä kuulutuksessa.

Kaupunginhallituksen päätökset 23.5.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2022 esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä uuden varhaiskasvatusyksikön perustamiseksi ja Viitasaaren vuokra-asunnot Oy:n oman pääoman vahvistamista 2 milj. eurolla.

Kaupunginhallituksen kokouksessa vierailivat myös Äänekosken ammatillisen koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Ville Kivimäki, hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkanen ja johtaja Jouni Kurkela. Koulutuskuntayhtymän johdon kanssa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Kokouksen jälkeen kaupunginhallitus jäi pitämään iltakoulua.

 

Uusille hoitajille ja viitasaarelaisten yritysten uusille työntekijöille asunnot vuokralle puoleen hintaan kolmeksi kuukaudeksi

Viitasaaren kaupunki tarjoaa Viitasaaren kaupunkiorganisaatioon tuleville uusille lähi-, sairaan- ja lastenhoitajille sekä Viitasaarella sijaitsevien yritysten uusille työntekijöille Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n vuokra-asuntoja 50 % alennuksella.

Vuokra-asuntoja tarjotaan 50 % alennuksella kolmen kuukauden ajaksi. Kokeilussa on rajoitettu määrä asuntoja. Vuokrahuojennuksen voi saada vuokrasopimuksiin, jotka alkavat 1.6.-31.12.2022 välisenä aikana. Vuokrasopimus voi kuitenkin olla tätä pidempi.

Asunto tulee varata työnantajan/esihenkilö kautta. Työnantajan edustaja ilmoittaa uuden työntekijän asunnon tarpeesta ja varaa Viitasaaren vuokra-asunnot Oy:ltä kaupungin kiintiöstä vuokra-asunnon. Sen jälkeen vuokrasopimus tehdään suoraan Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n ja vuokralaisen välillä. Ehtona on, että työnantajan edustaja osoittaa vähintään yhdellä muuttavaan kotitalouteen kuuluvalla henkilöllä olevan vuokra-aikaa koskeva työsopimus.

Kaupunki pidättää oikeuden tarjota soveltuvaa vapaana olevaa asuntoa ja rajata tarjolla olevien asuntojen määrä. Yksi henkilö voi saada tukea vain kerran. Jos työsopimus työpaikalla päättyy ennen kolmen kuukauden täyttymistä, muuttuu vuokra normaalihintaiseksi.

Miten saada vuokra-asunto 50 % vuokrahuojennuksella?
1. Viitasaaren kaupunkiorganisaatioon tulevan uuden lähi-, sairaan- ja lastenhoitajan esihenkilö ottaa yhteyttä, tai yritys rekrytoi uuden työntekijän ja ilmoittaa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle hänen oikeudestaan vuokrahuojennukseen.
Vuokralainen ottaa yhteyttä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n toimistoon(040 7358796 (mpm/pvm), vuokraasunnot@viitasaari.fi)), joka ehdottaa vapaina olevia asuntoja.
2. Mikäli sopiva asunto löytyy kiintiöstä, tehdään normaaliin tapaan vuokrasopimus.
3. Vuokrasopimus on määräaikainen jatkuen alennetulla vuokralla korkeintaan kolme kuukautta ja sopimuksen täytyy alkaa ennen 31.12.2022. Tämän jälkeen vuokrasopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana normaalilla vuokralla.
4. Kaupunki/ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy pidättää oikeuden vaatia normaalinsuuruisen takuuvuokran ennen vuokrasuhteen alkamista mahdollisesti vuokralaisen aiheuttamien vaurioiden kattamiseksi.

Uimahalli Simmariin etsitään kahvilayrittäjää – Hae 17.6. mennessä

Viitasaaren kaupungin liikuntapalvelut hakee

Kahvilayrittäjää Uimahalli Simmariin 1.8.2022 alkaen.

Kahvila toimii itsenäisenä yrityksenä ja vastaa erikseen laadittavalla hoitosopimuksella uimahallin ja kuntosalin lipunmyynnistä. Tiloissa olevat kahvila- ja lipunmyyntitoimintaan tarkoitetut laitteet ja kalustot ovat yrittäjän hallinnassa ja käytössä. Kahviotilasta ei peritä vuokraa. Viitasaaren kaupunki maksaa kahvioyrittäjälle korvauksen uimahalli-/kuntosalimaksujen perimisestä.

Kahvilan yrittäjältä edellytetään laadukasta asiakaspalvelua ja yhteistyökykyisyyttä sekä asiakkaiden että uimahallin henkilöstön kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa 17.6.2022 mennessä sähköpostilla os. jorma.rihto@viitasaari.fi
Tiedustelut vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto 044 4597 570.

Laajakaistarahoitus -webinaari 17.5.2022

Tervetuloa seuraamaan webinaaria laajakaistarakentamisen rahoituksesta tiistaina 17.5.2022 klo 14.00 – 15.30. Laajakaistaverkkojen rakentamiseen ja laajakaistapalvelujen kehittämiseen on tarjolla useita eri rahoitusmuotoja: suoraa rahallisista tukea, pääomasijoituksia ja lainantakauksia. Rahoitusta on saatavilla valokuituverkkojen rakentamiseen ja esimerkiksi 5G-palvelujen kehittämiseen.

Webinaari on tarkoitettu verkkojen rakentajille ja rakentamista suunnitteleville tahoille, kuten teleyrityksille, tietoverkko-osuuskunnille ja kyläverkkotoimijoille sekä hankkeissa mukana oleville julkisille tahoille, kuten maakuntien ja kuntien edustajille. Webinaari tarjoaa tietoa sekä uusille että jo aiemmin laajakaistahankkeissa mukana olleille toimijoille.

Webinaarin järjestää Laajakaistainfo-verkosto yhteistyössä Kunta.tv:n kanssa. Linkki tapahtumasivulle ja ohjeet webinaarin seuraamiseen päivitetään myöhemmin sivulle https://www.maaseutu.fi/…/laajakaistarahoitus-webinaari-17…. Etukäteisilmoittautumista ei vaadita.

Webinaarin ohjelma sisältää seuraavat esitykset:

  • Laajakaistainfo-verkosto (Tapio Oikarainen, Liikenne ja viestintävirasto Traficom)
  • Traficomin laajakaistatukihanke (Aleksandra Partanen, Traficom)
  • Maaseuturahaston tuet laajakaistarakentamiseen (Marianne Selkäinaho, Maa- ja metsätalousministeriö)
  • CEF Digital -tukirahoitus laajakaistaverkoille ja -palveluille (Päivi Peltola-Ojala, Traficom)
  • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) -investointirahasto (Thierry Levenq, CEBF ja Simon Rozas, Cube IM)
  • InvestEU-ohjelma Suomessa (Hanna Rinta-Erkkilä, Business Finland)

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Tapio Oikarainen, tapio.oikarainen@traficom.fi, p. 029 534 7313

Lisätiedot webinaarista

Musiikin Aika täyttää 40 vuotta kesällä 2022 – Juhlaseminaari ”Kohtaamispaikkana kulttuuri – uudessa maailmassa?” 5.7.2022 Viitasaarella

Viitasaarella on järjestetty vuodesta 1982 lähtien Musiikin aika -festivaali, josta on muodostunut merkittävä kansainvälinen nykymusiikin foorumi. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä Musiikin aika on Viitasaaren merkittävin tapahtuma, jonka avajaiskonsertti järjestetään Viitasaari Areenalla 5.7. klo 19.00.

Festivaalin 40-vuotisen historian kunniaksi Viitasaaren kaupunki järjestää juhlaseminaarin ”Kohtaamispaikkana kulttuuri – uudessa maailmassa?”

Seminaarissa puhuvat monet musiikki- ja kulttuurielämän vaikuttajat. Mukana ovat tuore kulttuuriministeri Petri Honkonen, Kulttuuri- ja taidealan Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, tieto-Finlandia voittaja, säveltäjä Osmo Tapio Räihälä, säveltäjä Riikka Talvitie sekä Musiikin ajan aiemmat taiteelliset johtajat Timo Kinnunen ja Tapio Tuomela. Rahoittajan näkökulmaa tuo Veli-Markus Tapio Suomen kulttuurirahastosta.

Puheenaiheena ovat maailman muutos ja musiikin rooli sekä Viitasaaren henki. Seminaari on avoin yleisölle ja sitä voi seurata myös striiminä Viitasaaren kaupungin verkkosivuilta.

Festivaalilla on rohkean edelläkävijän ja innovatiivisen rajojen rikkojan maine ympäri maailman. Viitasaaren Kesäakatemia ry:n järjestämän festivaalin ohjelmisto ei koostu pelkästään konserteista vaan myös mm. säveltäjätapaamisista, luennoista ja muista oheisohjelmista kooten tapahtuman vieraat tiiviiksi keskustelevaksi ryhmäksi. Viitasaarelle on odotettavissa festivaalin ajaksi yli 100 kansainvälistä vierasta. Viitasaaren kaupunki tukee Musiikin ajan järjestämistä taloudellisesti.

Kohtaamispaikkana kulttuuri – uudessa maailmassa?

Tervetuloa Musiikin Aika -festivaalin 40-vuotisjuhlaseminaariin Viitasaaren kaupungintalolla tiistaina 5.7.2022 klo 15.30 – 18

Nykymusiikkia edistämällä jätämme eri tavoin mukana oleville muistijäljen, ruokimme uteliaisuutta ja näkemyksellisyyttä. (Viitasaaren Kesäakatemia ry:n missio)

Viitasaarella kohtaavat 5.–11. heinäkuuta nyky- ja taidemusiikin tekijät, arvostajat ja yleisöt. Aloitamme festivaaliviikon 40-vuotista historiaa ja tulevaisuutta luotaavalla seminaarilla. Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä, Korona-pandemian monet vaikutukset ja Venäjän hyökkäyssota muuttavat elämisen ehtoja ja ajatteluamme. Etäisyyksien merkitys pienenee digitalisaation ja etäyhteyksien myötä.

Mitä on uusi maailma ja miten siitä voimme tehdä nykyistä paremman? Mikä on taiteen tai musiikin rooli? Miten murrokset tulevat näkymään musiikissa? Tuomme yhteen ihmisiä, joita innostaa nykytaidemusiikki, uteliaisuus ja rohkeus. Arvoinamme ovat yhdenvertaisuus, näkemyksellisyys ja erilaisuuden vuorovaikutus.

Esillä on myös paikan henki ja tuntu: Viitasaarelle on 40 vuoden ajan joka kesä kokoonnuttu nykytaidemusiikin festivaaleille. Miten se on vaikuttanut Viitasaarella, yleisöissä tai taiteilijoissa? Onko paikalla väliä? Miten näin erityinen taiteenlaji on kotiutunut Viitasaarelle? Myös yleisö pääsee mukaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen!

Ohjelma
15.30 Kohtaaminen kakkukahveilla, joilla juhlistamme Time of Music -festivaalin 40-vuotista taivalta.

16.00 Musiikkia, Viitasaaren alueen ja Jokilaaksojen musiikkiopistojen sävellyspedagoginen hanke
Rosa Smed: Il Viaggio
Pia-Susanna Rautakoski, piano
Jokilaaksojen musiikkiopisto

Molemminpuolista oppimista – nykymusiikin ja Viitasaaren yhteiseloa 40 vuotta. Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen

Mikä on Viitasaaren henki ? Keskustelemassa Musiikin Aika -festivaalin aiemmat taiteelliset johtajat Tapio Tuomela ja Timo Kinnunen.

Patsastelua vai vaikuttamista yhteisöissä? Taidemusiikin säveltäjän rooli muutoksessa? Puheenvuoro säveltäjä Riikka Talvitie

Kommentti taidemusiikin roolista ja merkityksestä: tietokirjailija, säveltäjä Osmo Tapio Räihälä

Musiikkia, Viitasaaren alueen ja Jokilaaksojen musiikkiopistojen sävellyspedagoginen hanke
Sakari Mäkipelto: Paper Cut Skeleton Wing
Viitasaaren alueen musiikkiopisto

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? Mennäänkö kohti uutta ja parempaa? Kulttuuri- ja tiedeministeri Petri Honkonen

Keskustelua tulevaisuuden kulttuurista: Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen sekä erityisasiantuntija Veli Markus Tapio Suomen kulttuurirahastosta

Uudet maailmat – New Worlds? Juhlavuoden festivaali näyttää suuntaa. Musiikin Aika – Time of Music -festivaalin taiteellinen johtaja Johan Tallgren

Päätössanat: kohti parempaa Viitasaaren hengessä! Viitasaaren Kesäakatemia ry:n puheenjohtaja Maria Kaisa Aula

Seminaarin juontajina ja keskusteluttajina toimivat Maria Kaisa Aula sekä Viitasaaren vapaa-aikapalveluiden johtaja Jorma Rihto. Seminaari striimataan suorana lähetyksenä Viitasaaren kaupungin Youtube-kanavalla.

Valtuusto työstää Viitasaaren kaupunkistrategiaa vuosille 2022 -2025

Viitasaaren kaupunginvaltuusto työstää parhaillaan kaupunkistrategiaa vuosille 2022 -2025

Valtuusto piti 12.5. ryhmämessut FCG:n johdolla ensimmäisessä työpajassaan, jossa purettiin myös verkkokyselyn vastaukset, joista yksi kooste oheisena.  Työpajan materiaalin pohjalta valtuustoryhmät jatkavat käsittelyä ja seuraava työpaja pidetään 30.5.

Koronarokotuksen 4. annoksen saavien ryhmä laajenee – Ajanvaraukset terveyskeskuksesta puhelimitse

Jatkossa Viitasaarella, Pihtiputaalla ja muualla KSSHP:n alueella suositellaan neljänsiä koronarokoteannoksia iäkkäille järjestetyn kotihoidon ja omaishoidon piirissä oleville henkilöille. Lisäksi rokotetta suositellaan myös niille yli 75 -vuotiaille, joiden terveyden ja toimintakyvyn heikentyminen hankaloittaa kotona pärjäämistä.

Rokotettavaan ryhmään kuuluville varataan ajat soittamalla terveyskeskuksen vastaanoton puhelimeen asuinpaikkakunnan mukaan.

Kun koronarokotusresurssit antavat myöten, neljänsien koronarokotteiden antamista myös nuoremmille kuin yli 75 -vuotiaille on mahdollista laskea portaittain. Muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Koronarokotukset, puhelinaika ma-to klo 9-15, pe 9-14
Viitasaari 014 459 7241 (vastaanoton puhelin)
Pihtipudas 014 459 6715 (vastaanoton puhelin)